Bình Thuận: Tập trung tuyên truyền sâu kỹ Luật Biển, làm rõ chủ quyền quốc gia

Vừa qua, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh họp nhằm sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm. Ông Lê Tiến Phương - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, được các cấp ủy chính quyền, các đoàn thể chính trị, hội đồng PBGDPL đẩy mạnh. Nổi rõ là, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm như: lĩnh vực đất đai, an toàn giao thông đường bộ, phòng chống tham nhũng, khoáng sản, tài nguyên môi trường. Sở Tư pháp đã biên soạn và phát hành hàng ngàn tài liệu có nội dung tuyên truyền về phòng chống mua bán người, quyền của trẻ em. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận có nhiều trang, chuyên mục, bài viết tuyên truyền các hoạt động thi hành pháp luật, hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh, tư vấn cho bạn đọc các vấn đề có liên quan đến chính sách pháp luật…

Trong khi đó, các hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tiếp tục được đổi mới và mở rộng ra nhiều góc độ. Nhờ vậy góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, việc PBGDPL vẫn còn những mặt hạn chế, nhiều văn bản pháp luật chậm được phổ biến và chưa sâu rộng trong nhân dân. Sự chuyển biến trong nhân dân về việc chấp hành pháp luật còn chậm, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật còn diễn ra nhiều, nhất là trong các lĩnh vực an toàn giao thông, quy hoạch đất đai, xây dựng trái phép. Bên cạnh đó, công tác nắm bắt tình hình, tham mưu đề xuất của Hội đồng về một số vấn đề cần tập trung còn nhiều bất cập, chất lượng tuyên truyền còn hạn chế, nội dung dàn trải. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Phương yêu cầu, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác PBGDPL liên quan đến mọi mặt đời sống của nhân dân. Trong đó tập trung vào những vấn đề trọng tâm, theo tinh thần dễ làm, dễ nhớ, dễ hiểu - nhất là đối với những nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực đất đai, chủ quyền an ninh quốc gia, luật tư pháp… Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng PBGDPL các cấp. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể xã hội, cơ quan thông tin đại chúng thông qua đó, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền pháp luật cho nhân dân. Đặc biệt tuyên truyền sâu kỹ về Luật Biển và làm rõ chủ quyền quốc gia của Việt Nam.

Nguồn Báo Bình Thuận Online