XÃ LUẬN:

Mãi mãi tri ân các thương binh, anh hùng liệt sĩ

(NTO) Những năm qua, trân trọng và ghi công sự hy sinh, đóng góp lớn lao của các thương binh, anh hùng liệt sĩ, và người có công với nước nói chung, của tỉnh nhà nói riêng trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm; kế tục và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã không ngừng phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước.

Đoàn viên thanh niên viếng mộ anh hùng liệt sĩ
nhân Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012).Ảnh: Sơn Ngọc

Bằng những việc làm thiết thực, Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang trong tỉnh… đã tích cực tham gia vào các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng”, “Đỡ đầu con liệt sĩ”, “Xoá nhà tạm cho đối tượng chính sách”, xã, phường, thị trấn làm tốt công tác chính sách, người có công, phong trào đóng góp xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa… đã đem lại những kết quả đáng khích lệ. Chỉ tính trong năm 2011, toàn tỉnh đã vận động thu vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 3,7 tỷ đồng, trong số này Quỹ của tỉnh hơn 2,5 tỷ đồng, số còn lại là của huyện và xã. Từ nguồn Quỹ nói trên đã đầu tư xây dựng 143 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 2,46 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ sửa chữa 41 nhà với kinh phí trên 440 triệu đồng…Qua đó đã góp phần nâng mức sống đa số các gia đình chính sách bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm, đạo lý đối với những người đã chịu nhiều mất mát, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Điều cũng rất đáng ghi nhận là hầu hết các thương binh, gia đình liệt sĩ đều phát huy tốt truyền thống cách mạng, vượt khó vươn lên, ổn định đời sống. Nhiều gia đình chính sách đã tham gia đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng trăm thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước xuất sắc, điển hình trên các lĩnh vực phát triển kinh tế và tham gia hoạt động xã hội, trở thành những hình ảnh đẹp, đáng trân trọng.

Những thành quả đạt được trong công tác thương binh, liệt sĩ như đã nêu trên là rất quan trọng. Song trong xu thế phát triển hiện nay,  khi  đời sống xã hội không ngừng được nâng lên, thì việc chăm lo cho đối tượng chính sách  cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội cần tiếp tục quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa đối với gia đình chính sách và những người có công với nước. Do đó, trong thời gian tới, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu mạnh, công tác chăm sóc người có công phải được xem là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên, liên tục, lâu dài.

Trước hết phải đặc biệt quan tâm thực hiện tốt việc  giáo dục ý thức chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ.  Qua đó  hun đúc thêm ý chí  tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Biến tư tưởng, nhận thức trở thành nguồn lực to lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tiến trình xây dựng quê hương.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ và  người có công với nước.  Đẩy  mạnh các hoạt động xã hội hoá công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, mở rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công”, động viên  các gia đình chính sách tích cực tham gia các hoạt động xã hội, vươn lên bằng ý chí,  nghị lực của bản thân,  phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao mức sống…        

Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng cùng với quyết tâm phấn đấu vì sự phát triển, sự giàu mạnh của tỉnh nhà, nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, xuyên suốt là tập trung  thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với nước. Và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa lớn nhất, quan trọng nhất chính là phát huy truyền thống, huy động mọi nguồn lực tinh thần và vật chất, năng động, sáng tạo để đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng tỉnh nhà phát triển; mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.