Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới

(NTO) Suốt quá trình hình thành và phát triển, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước. Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Kiều Đình Minh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh về tình hình hoạt động công đoàn tỉnh ta trong thời gian qua.

Phóng viên: Đồng chí có thể đánh giá một số kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVC- LĐ trong thời gian qua?

- Đồng chí Kiều Đình Minh: Mặc dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, công đoàn các cấp luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, tạo được niềm tin, xứng đáng là tổ chức chính trị- xã hội của giai cấp công nhân và người lao động. Xác định rõ chức năng quan trọng hàng đầu là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, công đoàn các cấp không ngừng đổi mới nội dung, hướng hoạt động về cơ sở, chủ động tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến CNVC- LĐ; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đại hội CNVC, hội nghị CBCC, hội nghị người lao động; đại diện cho người lao động đối thoại, thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong cơ quan, đơn vị. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị CBCC; gần 90% doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị CN-VC; 65% doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước (có tổ chức công đoàn) tổ chức hội nghị người lao động. LĐLĐ phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, các chính sách BHXH, BHYT tại 22 doanh nghiệp, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, đồng thời kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong vấn đề thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động.

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ IX - 2012, kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Ảnh: Văn Miên

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động cũng được quan tâm đẩy mạnh. Nhân “Tháng Công nhân”, các ngày lễ, tết… LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức phát động, đăng ký thi đua xây dựng cơ quan văn hóa, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao tại cơ quan, đơn vị không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa ở cơ sở mà còn tạo sân chơi bổ ích, thiết thực, lành mạnh cho CNVC- LĐ.

LĐLĐ tỉnh còn chỉ đạo cho các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt phát huy vai trò tập hợp vận động đội ngũ CNVC- LĐ tích cực tham gia các phong trào Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, sản xuất. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn cũng đạt được nhiều kết quả. Số lượng tổ chức, đoàn viên công đoàn tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới 19 CĐCS, phát triển mới 1.086 đoàn viên, nâng tổng số tổ chức công đoàn hiện nay lên 666 CĐCS, với 25.779 đoàn viên. Đã có 71 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Phóng viên: Được biết, hiện nay các CĐCS đã và đang khẩn trương tiến hành đại hội, tiến tới Đại hội Công đoàn toàn tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018, xin đồng chí cho biết những kết quả bước đầu và công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh ta trong thời gian tới?

- Đồng chí Kiều Đình Minh: Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với giai cấp công nhân. Mục đích Đại hội Công đoàn lần này nhằm quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào phong trào CNVC- LĐ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của tổ chức công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp rộng rãi CNLĐ vào tổ chức công đoàn; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh. Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các huyện, thành phố, công đoàn ngành triển khai đến các CĐCS. Theo kế hoạch, việc tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở được tiến hành từ quý II và kết thúc trong quý III-2012; Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở hoàn thành trong quý IV-2012; đồng thời chọn Đại hội Công đoàn Viên chức làm đại hội điểm cấp trên cơ sở, được tổ chức vào tháng 10 tới. Đại hội Công đoàn IX của tỉnh dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3-2013. Cho đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 265/666 CĐCS tổ chức xong đại hội. Ngoài việc ban hành văn bản, tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác tổ chức, chỉ đạo đại hội, quy trình các bước giới thiệu nhân sự BCH, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra CĐCS, công đoàn cấp huyện, thành phố, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phát động thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp…, LĐLĐ tỉnh cũng đã thông qua các đề án cơ cấu nhân sự, giới thiệu nhân sự BCH, đóng góp ý kiến đề cương chi tiết báo cáo tại Đại hội LĐLĐ tỉnh lần thứ IX (lần thứ nhất)… Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo công đoàn các huyện, thành phố đốc thúc các CĐCS tiến hành đại hội theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra; tiếp tục xây dựng dự thảo báo cáo, đề án cơ cấu nhân sự BCH LĐLĐ tỉnh, kế hoạch phục vụ đại hội… để Đại hội IX Công đoàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là dịp đánh giá đúng thực trạng đội ngũ CNVC- LĐ, lựa chọn bầu vào BCH cán bộ có năng lực, trình độ, tâm huyết, nhiệt tình, uy tín, có khả năng tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí.