Huyện uỷ Ninh Sơn: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

(NTO) Huyện ủy Ninh Sơn vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhằm đánh giá tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Từ đầu năm đến nay, Huyện uỷ Ninh Sơn tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chương trình công tác đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,2%; các chính sách an sinh xã hội triển khai kịp thời. Quốc phòng-an ninh được giữ vững. Kết nạp mới 35 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 1.886 đồng chí

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ huyện Ninh Sơn tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng, phát triển đảng viên ở chi bộ thôn-khu phố và nâng cao chất lượng đảng viên. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế của năm 2012. Kịp thời ứng phó với diễn biến bất lợi về thời tiết trong mùa mưa bão; đẩy mạnh tiến trình thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới. Tập trung thực hiện kịp thời chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng; phát triển chiều sâu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, hạn chế tai nạn giao thông và hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân đợt 2 năm 2012.