Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Thuận Bắc

(NTO) Ngày 05-7, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Thuận Bắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2012.

Theo báo cáo của UBND huyện, hiện nay huyện đang tiến hành các thủ tục giao vốn cho các đơn vị để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong năm. Riêng từ đầu năm đến nay, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, Thuận Bắc đã tiến hành kiểm tra, giám sát, điều trị và truyền thông về công tác phòng, chống bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS; các chương trình quốc gia về y tế khác và phòng, chống các bệnh gây dịch; chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và DS-KHHGĐ.

Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Thuận Bắc

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục- đào tạo, văn hóa- thể thao và các chương trình giảm nghèo, xây dựng nhà ở 167, nhà ở cho người có công cách mạng; công tác đào tạo nghề, dạy nghề cho lao động nông thôn; giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, Thuận Bắc cũng đã triển khai thực hiện đạt một số kết quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương huyện Thuận Bắc đã khắc phục khó khăn, nỗ lực triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Đối với các kiến nghị của huyện, đồng chí chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp giải quyết. Đồng chí yêu cầu huyện tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia và đẩy mạnh thực hiện các chương trình xã hội khác.