Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Triển khai cuộc thi “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

(NTO) Hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh đã họp triển khai nội dung đến các cấp, ngành, hội, đoàn thể và hội viên phụ nữ trong tỉnh.

Căn cứ thể lệ cuộc thi, tất cả các cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân đều có thể tham gia viết về những câu chuyện có thật về những tấm gương phụ nữ tiểu biểu với những phẩm chất đạo đức tốt đẹp; thời gian nộp bài đến hết ngày 30-10-2012.

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên và đông đảo quần chúng nhân dân về phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước, Ban Tổ chức mong muốn phát hiện, biểu dương những tấm gương phụ nữ tiêu biểu với phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; khích lệ các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.