Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm

(NTO) Ngày 29-6, đồng chí Phan Đình Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo, tuyên huấn và hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Mặt trận, hội, đoàn thể đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nội dung và phương pháp giáo dục có đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, chất lượng công tác tuyên giáo từng bước được nâng cao; kịp thời tham mưu, giúp các cấp ủy Đảng sơ kết, tổng kết, chỉ đạo triển khai nhiều Nghị quyết (NQ), Chỉ thị về lĩnh vực tuyên giáo. Các cấp, các ngành đã tập trung tuyên truyền triển khai nhiệm vụ năm 2012; tiếp tục tuyên truyền và triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên truyền việc triển khai học tập, quán triệt NQ Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI). Các ngày lễ lớn, các sự kiện diễn ra trong tỉnh được các địa phương, đơn vị tổ chức sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, thiết thực mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, truyền thống cách mạng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

 
Đồng chí Phan Đình Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
chủ trì hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm

Triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định toàn ngành tiếp tục tuyên truyền NQ số 01 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012; NQ Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), nhất là NQ số 12 về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Tuyên truyền kết quả Hội nghị trung ương 5 (khóa XI); tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện NQ 41 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Chương trình hành động của tỉnh ủy về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai học tập, quán triệt NQ hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) ở các Huyện, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc. Tích cực bám sát tình hình cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội để tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng.

 
Đồng chí Phan Đình Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
cho các tập thể, cá nhân có thành tích làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề mà hội nghị quan tâm và lưu ý cần tăng cường quản lý nhà nước về thông tin báo chí, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tại các địa phương, cơ sở.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 16 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời trao bằng khen về thành tích xuất sắc đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và kỷ niệm chương sự nghiệp biên soạn lịch sử Đảng cho các tập thể, cá nhân trong cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.