Phải niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính

Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương... phải niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ và chính xác các thủ tục hành chính (TTHC) đã được công bố, để tạo thuận lợi cũng như bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức; đồng thời thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương…về mẫu Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và hướng dẫn niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại các cấp chính quyền.

Theo đó, đối với việc niêm yết công khai TTHC, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương... phải niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ và chính xác các TTHC đã được công bố, để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và đồng thời thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC.

Việc niêm yết công khai TTHC phải được thực hiện kịp thời ngay sau khi có quyết định công bố, đảm bảo đúng, đầy đủ các bộ phận cấu thành theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; không niêm yết công khai các TTHC đã hết hiệu lực thi hành.

Cũng theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, các TTHC được niêm yết công khai nếu có yêu cầu về mẫu đơn, mẫu tờ khai thì các mẫu đơn, mẫu tờ khai phải được đính kèm ngay sau TTHC đó, các trang niêm yết công khai không bị hư hỏng, rách nát, hoen ố...; được niêm yết công khai trên bảng, có kích thước thích hợp và được chia thành tập theo từng lĩnh vực. Danh mục TTHC theo lĩnh vực được ghi rõ tên TTHC và số thứ tự tương ứng của từng TTHC. Nội dung của từng TTHC được in một mặt trên trang giấy khổ A4, kèm theo mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có).

Ngoài hình thức niêm yết công khai nêu trên và hình thức công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, khuyến khích các cơ quan, đơn vị sử dụng thêm các hình thức niêm yết công khai khác như tập hợp các TTHC theo lĩnh vực để đóng thành quyển đặt tại nơi tiếp nhận hồ sơ giải quyết, nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng của các thôn, làng, bản, ấp, khóm hoặc các địa điểm sinh hoạt công cộng khác; in tờ rơi, sử dụng máy tính có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tại địa chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn.

Văn phòng Chính phủ cũng lưu ý, trong việc niêm yết công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, nội dung niêm yết công khai phải là các thông tin mang tính hướng dẫn để cá nhân, tổ chức thực hiện phản ánh, kiến nghị theo quy định, bao gồm: Các phản ánh kiến nghị được cơ quan hành chính tiếp nhận, xử lý; địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh kiến nghị cũng như một số lưu ý khi phản ánh kiến nghị.

Toàn bộ nội dung hướng dẫn về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị được trình bày trên một mặt của khổ giấy A4 theo chiều đứng và được niêm yết ở góc dưới cùng, phía bên trái của Bảng niêm yết công khai.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam