Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư

(NTO) Ngày 1-6, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho các đồng chí đảng uỷ viên, bí thư, phó bí thư, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và toàn thể đảng viên khối cơ quan.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai Chỉ thị 09 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 09; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XI) nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chính trị, giúp đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng nâng cao vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.