Ninh Hải: Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh

(NTO) BCH Quân sự huyện Ninh Hải và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho 42 cán bộ là trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể của 9 xã, thị trấn. Các học viên được bồi dưỡng 5 chuyên đề gồm: Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở thôn, khu phố…Qua đó, giúp cho cán bộ cơ sở nâng cao nhận thức, tích cực thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh của địa phương.