Phước Kháng huấn luyện lực lượng dân quân năm 2012.

(NTO) Từ ngày 17 đến 30- 5, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Kháng (huyện Thuận Bắc) tổ chức huấn luyện cho 63 cán bộ, đội viên thuộc lực lượng dân quân cơ động và dân quân chiến đấu tại chỗ.

Nội dung huấn luyện nhằm  nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng , nhận thức rõ âm mưu" diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta trong tình hình hiện nay. Nâng cao kỹ,  chiến thuật  và khả năng sử dụng vũ khí trang bị hiện có; hiệp đồng phân đội chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu   khi có tình huống xảy ra.