Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) và Huyện ủy Bác Ái

(NTO) Ngày 13-4, Đoàn kiểm tra do đồng chí Phan Đình Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) và Huyện ủy Bác Ái.

Làm việc với Phòng GDĐT Bác Ái, đoàn đã nghe đơn vị báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 trong thời gian qua. Theo đó, Phòng GDĐT Bác Ái đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị , kế hoạch xây dựng chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quy định tiêu chuẩn đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị và mỗi cá nhân đăng ký thực hiện.

 
Đồng chí Phan Đình Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với huyện ủy Bác Ái

Đến nay, hầu hết các trường học đều triển khai tốt công tác thông tin, tuyên truyền, học tập Chỉ thị 03. Toàn ngành đã tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng gắn với chủ đề “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh gắn với 37 năm giải phóng Ninh Thuận, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Một số đơn vị trường học đã xây dựng được các chuẩn mực đạo đức gắn với Quyết định 16 của Bộ GDĐT về đạo đức nhà giáo và chuẩn mực nghề nghiệp giáo viên để triển khai cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đăng ký làm theo. Nhiều trường học cũng thường xuyên tổ chức cho học sinh kể chuyện Bác Hồ trong các buổi chào cờ đầu tuần, lồng ghép tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, lồng ghép nội dung học tập và rèn luyện vào các tiết học chính khóa theo quy định. Phòng GDĐT cũng đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phan Đình Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương những kết quả Phòng GDĐT Bác Ái đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu đơn vị cần tiếp tục quán triệt các nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên trong toàn ngành; thường xuyên phát động các phong trào thi đua, gắn nội dung thực hiện Chỉ thị với các phong trào thi đua của ngành nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi và đạt hiệu quả. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương, nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, đoàn kiếm tra cũng đến thăm Trường Tiểu học Phước Đại B, một tập thể điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Phòng GDĐT huyện Bác Ái.

• Qua gần một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Huyện ủy Bác Ái đã chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức. Các cấp ủy Đảng trực thuộc thường xuyên tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung học tập, nghiên cứu sát với thực tế, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhiều cấp ủy Đảng tiếp tục duy trì và phát huy các phong trào thi đua hiệu quả, tiếp tục đưa việc học tập đến làm theo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng thiết thực ở mỗi cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đang mở các lớp giáo dục đạo đức cách mạng lồng ghép các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các xã trong huyện.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Huyện ủy Bác Ái còn một số hạn chế: Một số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc còn chưa chủ động trong thực hiện các nội dung của Chỉ thị, việc học tập ở một số đảng bộ còn mang tính hình thức. Công tác tuyên truyền còn nhiều bất cập, chưa được quan tâm thích đáng, chưa kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn Huyện ủy Bác Ái tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú và hiệu quả như treo băng rôn, áp phích, tổ chức các cuộc thi, các phong trào thi đua của ngành, đơn vị. Chú trọng công tác giáo dục thế hệ trẻ. Thực hiện nghiêm túc việc phê bình và tự phê bình. Qua đó, phát hiện biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; khắc phục những mặt yếu kém.