Châu Á hướng tới một khu vực kết nối và tăng trưởng bền vững

Trong khuôn khổ Hội nghị Bác Ngao 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đã tham dự 2 phiên thảo luận với chủ để “Khu vực thương mại tự do ASEAN và hội nhập kinh tế khu vực” và “Châu Á trong một thế giới đang chuyển đổi: Hướng tới tăng trưởng lành mạnh và bền vững”.

 

Ảnh: Chinhphu.vn

Cùng với lãnh đạo các nước ASEAN, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có bài phát biểu và trao đổi về những vấn đề trong tiến trình hội nhập khu vực của ASEAN.

Các nội dung được tập trung đề cập là mục tiêu hoàn thành Cộng đồng kinh tế ASEAN, trong đó hình thành mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA) trong khu vực, giải quyết thực trạng chênh lệch trình độ phát triển, liên kết trên tinh thần thống nhất trong đa dạng là vấn đề tiên quyết.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định châu Á đã tiến một bước dài trên con đường phát triển và thịnh vượng, với tỷ trọng ngày càng tăng trong GDP toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực là rất quan trọng. Việt Nam luôn ủng hộ và tích cực tham gia các sáng kiến nhằm thúc đẩy hơn nữa kiên kết và hợp tác kinh tế trong khu vực dưới nhiều tầng nấc khác nhau.

Các ý kiến tại phiên thảo luận đã thống nhất cho rằng, tiến trình hội nhập quốc tế khu vực của ASEAN theo Kế hoạch tổng thể kết nối cần sự nhận thức sâu sắc những bài học kinh nghiệm từ các khu vực khác trên thế giới và chú trọng một số lĩnh vực như tăng cường hợp tác tiểu vùng và khu vực có hiệu quả để hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia, tăng cường đối phó với các thách thức như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, suy thoái môi trường, các nền kinh tế châu Á cần tham gia tích cực vào quá trình cải cách các thể chế tài chính tiền tệ quốc tế như IMF, WB,…

Những mục tiêu ưu tiên được đề cập là kết nối Khu vực mậu dịch tự do Đông Á (EAFTA), Đối tác kinh tế toàn diện Đông Á (CEPEA) và ASEAN cần tiếp tục đánh giá, thúc đẩy triển khai các cam kết FTA của ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và New Zealand nhằm tìm ra sự tương đồng cũng như khác biệt giữa các FTA, các điều kiện để hợp nhất toàn bộ hoặc từng nhóm các FTA.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Việt Nam luôn ủng hộ và tích cực tham gia các sáng kiến
nhằm thúc đẩy hơn nữa liên kết và hợp tác kinh tế trong khu vực. - Ảnh: Chinhphu.vn

Trong phiên thảo luận toàn thể buổi tối với chủ đề “Châu Á trong một thế giới đang chuyển đổi: Hướng tới tăng trưởng lành mạnh và bền vững”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao chủ đề được đề cập và khẳng định cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế - toàn cầu và diễn biến khó lường của kinh tế thế giới tiếp tục đặt ra các nguy cơ và thách thức toàn cầu.

Các quốc gia, đặc biệt là khu vực châu Á cần định vị lại nền kinh tế trong bối cảnh mới, từ đó tái cấu trúc xây dựng chiến lượng phát triển mới, tái cấu trúc các thiết chế khu vực và toàn cầu nhằm tăng cường năng lực các thể chế này trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

Các diễn giả trong phiên thảo luận đã cùng phân tích các lợi thế phát triển của châu Á, đồng thời nêu ra các thách thức về mô hình phát triển, trình độ phát triển, nguy cơ bẫy thu nhập trung bình, các vấn đề từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng,…

Các ý kiến cũng đề cập các giải pháp, hành động để châu Á hướng tới tăng trưởng lành mạnh và bền vững ở các cấp độ quốc gia cũng như trong khu vực. Trong đó, thống nhất việc đẩy mạnh hợp tác, tận dụng tốc độ tăng trưởng năng động của các thị trường bên trong, cùng chung tay đối phó với các thách thức phát triển như thu hẹp khoảng cách phát triển, chống biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng…

Nguồn www.chinhphu.vn