Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

Ngày 2-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Ảnh: VNA

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương cùng dự buổi làm việc.

Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng đã báo cáo Tổng Bí thư về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Tổng cục từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến nay.

Điểm lại những thành tựu và hạn chế, phân tích nguyên nhân và nêu rõ một số trọng tâm công tác thời gian tới, Thượng tướng Trần Đại Quang khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần tận tụy trong công tác, vượt mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Tổng cục xây dựng lực lượng Công an nhân dân, vừa tham mưu, đề xuất, vừa tổ chức thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương về các lĩnh vực công tác Đảng, công tác xây dựng tư tưởng chính trị, công tác cán bộ...

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, tình hình trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Tổng cục xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói riêng, ngành công an nói chung, ngày càng nặng nề hơn, phạm vi rất rộng, nội dung phong phú, tính chất phức tạp. Lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân cần thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư mong muốn, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến thực sự trong toàn lực lượng, trong con người và tổ chức của lực lượng xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại... 

Nguồn www.chinhphu.vn