Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2012; Treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2012, cụ thể như sau:

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh được nghỉ nghỉ lễ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 31-3-2012 (nhằm mùng 10 tháng 3 âm lịch) và nghỉ bù vào ngày 2-4-2012 (vì ngày 31-3-2012 trùng vào thứ bảy).

Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp Nhà nước, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trong ngày 31-3-2012.

• Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (1/4/1992 – 1/4/2012) gắn với kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2012), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; Chủ tịch UBND tỉnh thông báo việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền như sau:

Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 31-3-2012 đến hết ngày 16-4-2012.