Kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại Trường Trung cấp nghề và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Ngày 14-3, Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2011 do đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Trường Trung cấp nghề và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

(NTO) Năm qua, tình hình thực hiện QCDC được Cấp ủy chi bộ và Ban giám hiệu Trường Trung cấp nghề thường xuyên chú trọng. Với tinh thần mở rộng, tập trung, dân chủ nhưng luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Cấp ủy chi bộ, thể hiện và phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong hoạt động quản lý giáo dục, dạy và học. Thực hiện dân chủ trên cơ sở quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ gắn với kỷ cương, nề nếp.

Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện QCDC tại Trường Trung cấp nghề.

Năm 2012, Nhà trường sẽ tiếp tục đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, từng cá nhân; phát huy tốt vai trò chủ động, thực hiện và giám sát thực hiện QCDC của cán bộ, viên chức nhà trường.

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Minh Trứ ghi nhận những kết quả thực hiện QCDC năm 2011 của tập thể nhà trường. Đồng chí đề nghị, Nhà trường cần đẩy mạnh thực hiện QCDC trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công; chú trọng thực hiện QCDC gắn với công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, giảng viên; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, lành mạnh.

• Buổi chiều cùng ngày, Đoàn tiếp tục làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện QCDC tại đơn vị năm 2011.

Trong năm qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã nghiêm túc thực hiện QCDC tại đơn vị, thể hiện trên các mặt: Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện QCDC ở cơ quan; công khai, minh bạch tài chính, sử dụng tài chính công; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; cải cách thủ tục hành chính; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo...

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong thực hiện QCDC tại cơ sở, đồng thời đề nghị Đảng ủy Sở tiếp tục củng cố Ban chỉ đạo thực hiện QCDC; gắn kết quả triển khai học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện QCDC ở cơ sở; phát huy vai trò thanh tra nhân dân trong thực hiện QCDC và các hoạt động chuyên môn của đơn vị.