Ban Pháp chế HĐND tỉnh:

Giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý ở huyện Ninh Hải

Ngày 9-3, Đoàn công tác Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã hoạt động giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Ninh Hải, giai đoạn 2009-2011.

(NTO) Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Ninh Hải luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Nhờ đó đã từng nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong từng cán bộ, nhân dân. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn cập nhật, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới, đồng thời có sự chọn lọc để tuyên truyền lại các văn bản pháp luật đã ban hành thuộc các lĩnh vực liên quan mật thiết với nhân dân như: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại – Tố cáo, Phòng chống bạo lực gia đình… Hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa phương và đối tượng như: Tổ chức hội thi, thành lập CLB Trợ giúp pháp lý ở xã, tổ hòa giải ở thôn, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh…

Đồng chí Lê Đình Cẩn, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Lê Đình Cẩn, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của huyện Ninh Hải trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới UBND huyện Ninh Hải cần rà soát, khắc phục những  hạn chế trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Thường xuyên nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý... để làm tốt nhiệm vụ.

                                                                                                                           Bích Thủy