Xã, thôn không thuộc vùng đặc biệt khó khăn không được hưởng chính sách theo Nghị định 116 của Chính phủ

Báo Ninh Thuận nhận được đơn của tập thể giáo viên Trường Tiểu học Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc thắc mắc về việc Trường Tiểu học Bà Râu, nơi có 100% học sinh dân tộc thiểu số Raglai theo học; số học sinh nghèo chiếm tỷ lệ trên 30%, điều kiện dạy và học của nhà trường còn rất khó khăn nhưng cán bộ, giáo viên của nhà trường không được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Trong khi đó, hầu hết các trường học và cơ quan đóng trên địa bàn xã đều được hưởng chế độ, chính sách này?

(NTO) Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 24-12-2010 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2011) về “Chính sách đối với cán bộ, công chức- viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”. Theo đó, phạm vi và đối tượng của Nghị định chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và của cơ quan có thẩm quyền.

Trong đó, xã Lợi Hải có 3 thôn được công nhận là thôn đặc biệt khó khăn gồm: thôn Suối Đá, Ấn Đạt và Kiền Kiền 2.

Còn 3 thôn: Bà Râu 1, Bà Râu 2 và Kiền Kiền 1 không thuộc diện đặc biệt khó khăn. Mặc dù xã Lợi Hải có 50% số thôn đặc biệt khó khăn nhưng lại là xã thuộc Khu vực 2, nên theo quy định, xã Lợi Hải cũng không thuộc diện đặc biệt khó khăn. Do Trường Tiểu học Bà Râu, nơi có học sinh của hai thôn Bà Râu 1 và Bà Râu 2 đang theo học lại đứng chân trên địa bàn không thuộc diện thôn, xã đặc biệt khó khăn nên không được hưởng các chế độ, chính sách liên quan, trong đó có chính sách theo Nghị định 116 của Chính phủ.

Theo ông Lê Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Lợi Hải: “Việc xét thôn, xã đặc biệt khó khăn dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó có tỷ lệ hộ nghèo. Mặc dù hai thôn Bà Râu 1 và Bà Râu 2 có 100% đồng bào Raglai sinh sống, nhưng tỷ lệ hộ nghèo tại thôn Bà Râu 2 hiện chỉ còn 15% và tại thôn Bà Râu 1 là 18%. Trong khi đó tỷ lệ hộ nghèo tại các thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn đều cao hơn rất nhiều. Như vậy xét trên các tiêu chí và quy định của Nhà nước thì Trường Tiểu học Bà Râu không thuộc diện được hưởng các chính sách đối với vùng đặc biệt khó khăn”.

Cũng theo cán bộ chính sách Ban Dân tộc tỉnh thì việc xét thôn, xã đặc biệt khó khăn phải tuân thủ theo quy trình điều tra, xét duyệt từ cơ sở và dựa trên các tiêu chí quy định của Trung ương. Những địa phương được Chính phủ công nhận là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì mới được hưởng các chính sách đặc thù và phân bổ ngân sách theo quy định.

Vậy chúng tôi trả lời để tập thể giáo viên Trường Tiểu học Bà Râu được biết.