Thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2011

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Dân số- KHHGĐ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và Trung tâm Dân số -KHHGĐ huyện Ninh Sơn thông báo tuyển dụng năm 2011 như sau:

1- Có nhu cầu tuyển dụng :

Tổng số viên chức cần tuyển cho các đơn vị năm 2011: 15 người; trong đó 12 người thuộc ngạch y tế và 03 thuộc ngạch khác (Văn phòng).

2- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Đáp ứng các yêu cầu của từng ngạch được niêm yết công khai tại văn phòng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

3- Đối tượng, điều kiện tuyển dụng:

Những người đăng ký xét tuyển vào các đơn vị năm 2011 phải có đủ các điều kiện sau:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 đến dưới 45 tuổi;

- Tự nguyện làm đơn xin xét tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch viên chức đăng ký xét tuyển;

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ được giao;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, giáo dục.

4- Hồ sơ xét tuyển :

Theo quy định hiện hành

5- Thời gian bán và nhận hồ sơ :

Thời gian kể từ ngày 10/01/2012 đến 10/02/2012

Nơi nhận hồ sơ tại văn phòng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Hồ sơ xét tuyển có bán tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Ninh Thuận (Quốc lộ I A, thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước) Điện thoại: 068.3768992- 3668197 (trong giờ làm việc)

Mọi chi tiết cụ thể được dán thông báo tại Văn phòng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi