Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi: Đại hội đại biểu công nhân - viên chức năm 2012

Ngày 12-1, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tổ chức Đại hội đại biểu công nhân - viên chức, nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2011 và đề ra kế hoạch sản xuất năm 2012. Trên 70 đại biểu xuất sắc đại diện cho hơn 200 cán bộ công nhân - viên chức của đơn vị đã về dự.

(NTO) Năm 2011, tập thể cán bộ, công nhân-viên chức Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các chỉ tiêu đề ra trong năm luôn thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Ngoài việc thực hiện tưới tiêu với tổng diện tích 65.135 ha, công ty còn cung cấp nước cho các nhà máy nước sinh hoạt, công nghiệp, phục vụ dân sinh với trên 8.000 m3, đạt 130% so với kế hoạch. Công tác nạo vét kênh mương, tu sửa công trình, phòng chống hạn, lũ lụt luôn được công ty triển khai kịp thời, đồng bộ, góp phần đảm bảo tốt việc tưới tiêu và an toàn của các công trình hồ đập. Các chế độ, chính sách đối với người lao động được đơn vị thực hiện tốt, bảo đảm việc làm và ổn định đời sống cho người lao động. Với những kết quả đạt được, năm 2011 toàn đơn vị có 5 tập thể được công nhận tập thể lao động tiên tiến, 3 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 36 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến tiêu biểu và 195 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh trao cờ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng hoạt động năm 2012, phấn đấu tổng diện tích tưới trong năm 2012 đạt 63.732 ha, lợi nhuận thực hiện lãi trên 2,7 tỷ đồng. Nộp ngân sách 831 triệu đồng...

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2011 cho đơn vị; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn” cho 5 cá nhân; Công ty đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 36 cá nhân, 3 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và phát động phong trào thi đua năm 2012 đến toàn thể cán bộ, công nhân- viên chức và người lao động trong toàn đơn vị.