BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM

Đại hội Thi đua quyết thắng lần thứ VII

BCH Quân sự Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vừa tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lần thứ VII.

(NTO) 3 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng luôn được cấp ủy đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, với nhiều biện pháp, nội dung thi đua thiết thực, góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh. Nhiều phong trào thi đua như: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”; tháng hành động kiểu mẫu “4 tốt, 7 không”, “3 tốt, 3 không”; đợt thi đua cao điểm: “Thần tốc, quyết thắng”; “Sáng mãi Điện Biên”; “Phất cao cờ hồng Tháng Tám”….được cán bộ, chiến sỹ tích cực hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, làm động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong thời gian tới, BCH Quân sự thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến” nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, chiến sỹ về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức tốt các phong trào thi đua tại cơ sở, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.