ĐOÀN TN KHỐI CƠ QUAN DÂN CHÍNH ĐẢNG:

Trao giải Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo quê hương Việt Nam” năm 2011

.

(NTO) Ban Thường vụ Đoàn TN khối CQ Dân chính Đảng vừa tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo quê hương Việt Nam” năm 2011 nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐV-TN về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; vị trí, vai trò quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc thi do Tỉnh đoàn phối hợp với các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chứcTừ ngày phát động cuộc thi 3-3-2011, BTC đã nhận được 254 bài dự thi của các TCCS đoàn trực thuộc. Kết quả, Ban giám khảo đã lựa chọn 20 bài đạt chất lượng cao dự thi cấp tỉnh và trao các giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích cho các tập thể, cá nhân có bài dự thi xuất sắc.