Phát huy vai trò của chiến sĩ dân vận và dân quân tự vệ trong việc giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn xung kích, hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó nổi lên vai trò của chiến sĩ dân vận (CSDV) và dân quân tự vệ (DQTV).

(NTO) Mùa bão, lũ năm nay đang đến gần, kinh nghiệm của Bộ CHQS tỉnh là chủ động xây dựng, củng cố hệ thống CSDV và DQTV vững mạnh, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Lực lượng vũ trang tỉnh và Dân quân tự vệ giúp dân củng cố kè chắn sóng,
trong đợt lũ tháng 11-2010.

CSDV được chỉ huy cấp đại đội chỉ định hoặc tiểu đội bầu chọn. Đó là những chiến sĩ có trình độ, nhận thức, khả năng diễn đạt, tuyên truyền lưu loát, hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Đội ngũ CSDV luôn được cấp ủy, chỉ huy, cơ quan bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt. Các đơn vị duy trì thực hiện huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận theo kế hoạch để CSDV có cơ hội học hỏi, tìm hiểu ở cơ sở, thực hành và phát huy khả năng, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài việc chuẩn bị sẵn sàng các phương án, phương tiện phòng chống bão lũ, từng CSDV được phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với sở trường, thế mạnh của mỗi người. Chiến sĩ bơi giỏi sẽ được phân công cứu dân ở vùng ngập nước, chiến sĩ biết leo trèo sẽ được phân công cứu dân, vận chuyển đồ đạc trong nhà, nơi có nhiều vật cản,… đây là lực lượng tại chỗ ứng cứu nhanh, kịp thời khi có bão, lũ xảy ra.

Đối với lực lượng DQTV, để phát huy được thế mạnh, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo đi đôi với việc chủ động kế hoạch phải làm tốt công tác huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sử dụng các phương tiện cứu hộ, cứu nạn; cách thức phối hợp tiến hành công tác dân vận cho DQTV. Trong quá trình huấn luyện DQTV, cơ quan quân sự các cấp chú trọng việc lồng ghép giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng, củng cố tư tưởng, lập trường, bản lĩnh chính trị, kể cả khả năng tham gia hòa giải những mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn; đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương; đôn đốc, kiểm tra, rút kinh nghiệm nhằm phát huy sức mạnh các tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận.

Nhờ được chuẩn bị tốt, có kế hoạch chặt chẽ, nên các đợt bão, lũ xảy ra trên địa bàn, Bộ CHQS tỉnh đều chủ động các phương án, phát huy tốt vai trò CSDV và DQTV giúp nhân dân có hiệu quả. Trong đợt lũ lụt đầu tháng 11 năm 2010, hơn 300 cán bộ và CSDV thuộc Bộ CHQS tỉnh phối hợp với hơn 1.400 lượt chiến sĩ DQTV kịp thời đắp 1.300m3 đất đá cứu hộ đê sông Dinh, chống sập 27 căn nhà, đưa 5.020 người dân trong vùng lũ đến nơi an toàn. Sau lũ lụt, tham gia 704 ngày công, giúp nhân dân vùng bị ảnh hưởng dựng lại 9 căn nhà bị sập, sửa chữa 25 căn nhà bị hư hỏng; đắp, sửa chữa 3.200m đường liên thôn, liên xã và đường nội đồng; nạo vét 650m kênh mương, 2000 m2 ruộng lúa, hoa màu bị đất san lấp; dựng lại 3.200m2 giàn nho, táo bị đổ. Làm vệ sinh môi trường các khu trường học, trạm xá, khu dân cư, xử lý làm sạch 518 giếng nước bị ô nhiễm… góp phần giúp nhân dân sớm ổn định đời sống, sản xuất.