Thư kêu gọi ủng hộ xây dựng "Quỹ vì người nghèo” năm 2011

Thưa đồng bào, cán bộ, chiến sĩ toàn tỉnh!

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức phát động từ ngày 17-10-2000 và quyết định lấy ngày 17-10 hằng năm làm ngày cả nước Vì người nghèo; với truyền thống nhân ái, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau phấn đấu đẩy lùi đói nghèo. Cuộc vận động luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự hưởng ứng nồng nhiệt của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh cũng như các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, cuộc vận động đã thu hút sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức nhân đạo, từ thiện trong và ngoài tỉnh; thể hiện truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Phát huy trong hơn 10 năm qua, nhất là từ năm 2009 đến nay, bằng các hoạt động thiết thực, toàn tỉnh đã vận động được 31,929 triệu đồng và 10.261,28 USD; hỗ trợ xây dựng 4.376 căn nhà/ 23.228 triệu đồng; trợ giúp khác cho hộ dân nghèo trên 23 nghìn hộ với 7.275 triệu đồng góp phần không nhỏ vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh nhà. Từ nguồn quỹ và của cộng đồng giúp đỡ, một bộ phận người nghèo đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống hơn để vươn lên.

Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo tỉnh ta còn rất cao, về đời sống, nhà ở còn nhiều khó khăn thiếu thốn cần được quan tâm hơn nữa và rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Phong trào xây dựng nhà ở, giúp đỡ người nghèo để ổn định, làm tiền đề giúp họ tự vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chia sẻ những khó khăn và tự nguyện giúp đỡ người nghèo là tình cảm, là đạo lý của người Việt Nam, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội.

Thực hiện Tháng cao điểm ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” từ 17-10-2011 đến 18-11-2011; Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh kêu gọi đồng bào, cán bộ-chiến sĩ, các cơ quan, các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau chung sức, chung lòng đẩy lùi đói nghèo; bằng những nghĩa cử, hành động thiết thực, tích cực tham gia ủng hộ với tình cảm và tấm lòng “Vì người nghèo”;

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xin đón nhận những tấm lòng vàng mà chúng ta đã dành cho người nghèo, góp phần làm cho đợt vận động ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” năm nay đạt kết quả cao nhất.

Số tiền ủng hộ xin gửi về:

“Quỹ Vì người nghèo” tỉnh Ninh Thuận; Số tài khoản :946. 05. 00. 00021, Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận.