UBND TỈNH:

Quán triệt Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 20-9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết 88/NQ-CP, ngày 24-8-2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); đánh giá tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng năm 2011 và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ do đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

(NTO) Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết 88/NQ-CP, trong đó tập trung thảo luận 9 giải pháp bảo đảm TTATGT đường bộ; các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT đường sắt, đường thủy nội địa…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng đã triển khai tốt việc chỉ đạo về đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên kết quả kiềm chế và giảm TNGT chưa bền vững, số vụ, số người chết, bị thương do TNGT vẫn ở mức cao và còn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng nếu không có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.

Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, Ban ATGT tỉnh, các ngành, địa phương cần phối hợp đồng bộ với Mặt trận, hội, đoàn thể các cấp tổ chức tuyên truyền, triển khai nghiêm túc Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ đến tận người dân để mọi người nâng cao nhận thức và chấp hành tốt các quy định về đảm bảo TTATGT; các cấp ủy Đảng, chính quyền cần có nghị quyết, chỉ thị về lãnh đạo công tác đảm bảo TTATGT tại địa bàn; Ban ATGT các cấp cần củng cố và kiện toàn tổ chức, bổ sung thêm thành viên là đại diện Mặt trận, hội, đoàn thể… huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tuyên truyền, vận động và giáo dục người dân thực hiện tốt TTATGT tại địa phương.