Tinh ủy: Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X).

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW và 3 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, toàn tỉnh đã củng cố và phát triển thêm được 58 TCCSĐ, kết nạp 1.962 đảng viên mới, nâng tổng số TCCSĐ trong toàn tỉnh lên 459 TCCSĐ, với 12.370 đảng viên.

(NTO) Ngày 15-9, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, 3 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Việt Hùng, Vụ phó vụ 3, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; đại diện thường trực và Ban Tổ chức các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy.

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW và 3 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, tập trung chỉ đạo học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết nên đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên. Sau học tập, các cấp ủy đảng, các ban xây dựng đảng đều xây dựng kế hoạch bằng chương trình hạnh động cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị cơ sở. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai rộng rãi và đem lại một số kết quả tích cực. Công tác quy hoạch, bố trí, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ cho cơ sở được quan tâm chỉ đạo. Công tác thi đua khen thưởng, kết nạp đảng viên được các cấp quan tâm và thực hiện tốt theo phương châm ở đâu có tổ chức quần chúng ở đó có tổ chức Đảng, ở đâu có dân ở đó có đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị cho đội ngũ đảng viên luôn gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bằng nhiều biện pháp tích cực, cụ thể, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW và 3 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, toàn tỉnh đã củng cố và phát triển thêm  58 TCCSĐ, kết nạp 1.962 đảng viên mới, nâng tổng số TCCSĐ trong toàn tỉnh lên 459  với 12.370 đảng viên. Qua kết quả đánh giá chất lượng hằng năm tỷ lệ TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh và đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm sau luôn cao hơn năm trước, không có TCSSĐ yếu kém. Chất lượng sinh hoạt của các TCSSĐ và đảng viên ngày được nâng lên. Đa số các đảng viên đều giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn gương mẫu trong học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt; có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình tốt, thể hiện được sự đoàn kết nhất trí trong thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng.

Phát biểu với  Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Vụ phó vụ 3, Ban Tổ chức Trung ương nhất trí cao với dự thảo báo cáo đã trình bày, đồng thời tham gia đóng góp một số ý kiến sâu sắc, thẳng thắn, trong đó có liên hệ một số kinh nghiệm thực tiễn, chỉ ra một số hạn chế trong quá trình chỉ đạo tại các địa phương, đơn vị. Qua đó giúp các Đảng bộ đánh giá sát thực những kết quả đạt được, đề ra giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen cho các cá nhân
có thành tích thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW và Chỉ thị 10-CT/TW.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của các Đảng bộ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW và Chỉ thị 10-CT/TW thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra một số mặt hạn chế cần rút kinh nghiệm, đó là vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; việc giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở chưa được coi trọng đúng mức; công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ còn thiếu chặt chẽ; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tại một số xã ven biển, miền núi còn gặp nhiều khó khăn... Để việc triển khai Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư phát huy hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy lưu ý lãnh đạo các Đảng bộ, các TCCSĐ trong thời gian tới cần quan tâm làm tốt việc quản lý, phát triển đảng viên theo hướng ngày càng chất lượng, trong đó cần chú ý đến việc tạo nguồn. Tiếp tục xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động TCCSĐ. thường xuyên liên hệ, kiểm điểm việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở. Đối với việc việc luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ cần đảm bảo đúng cơ cấu, trong đó cần ưu tiên, quan tâm đến cán bộ nữ…

Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng bằng khen cho 8 cá nhân và 12 tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X).