94 phạm nhân được đặc xá vào dịp lễ Quốc Khánh

Nhân dịp Quốc khánh 2-9, Trại giam Sông Cái thuộc Tổng Cục VIII- Bộ Công An đã tổ chức đặc xá trước thời hạn cho 71 phạm nhân đang chấp hành án phạt.

(NTO) Trại giam Sông Cái hỗ trợ cho các đối tượng tiền đi đường, quần áo với tổng kinh phí 20,8 triệu đồng. Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã tổ chức đặc xá trước thời hạn cho 23 phạm nhân. Các phạm nhân này được hỗ trợ tiền xe, quần áo với kinh phí 4 triệu đồng. Các phạm nhân được phổ biến kiến thức về kỹ năng sống, giao tiếp ứng xử, pháp luật nhà nước để tái hòa nhập cộng đồng.