TỈNH ỦY:

Hội nghị tuyên truyền biển đảo năm 2011

Sáng ngày 19-8, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2011. Tham dự có các đồng chí lão thành cách mạng, hưu trí cao cấp; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo và báo cáo viên các sở, ngành, đoàn thể

(NTO) Hội nghị đã nghe Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo khái quát tình hình biển Đông; quan hệ của nước ta với Trung Quốc, các nước ASEAN và chủ trương, quan điểm, giải pháp của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề biển Đông.

Tư tưởng và nguyên tắc nhất quán của Đảng và nhà nước ta là phát huy những điểm tương đồng, quan hệ hữu nghị truyền thống;giải quyết , xử lý những quan điểm bất đồng, mâu thuẫn, tranh chấp bằng con đường ngoại giao, đối thọai, thông qua đàm phán hòa bình; bảo đảm môi trường hòa bình để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tăng cường và  phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh đoàn kết quốc tế trong nhiệm vụ bảo vệ hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực; bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới biển, đảo của Tổ quốc, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh; thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.