Tăng cường tuyên truyền về biển, đảo trong ngành giáo dục

Từ đầu tháng 7 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Lữ đoàn Hải quân 101 tổ chức hơn 10 buổi tuyên truyền về biển, đảo kết hợp với bồi dưỡng chính trị hè năm 2011 cho gần 2.000 cán bộ quản lý, giáo viên và sinh viên tại các đơn vị: Trường Trung cấp Nghề; Sở Giáo dục và Đào tạo; các phòng Giáo dục và Đào tạo: Ninh Hải, Ninh Sơn, Phan Rang – Tháp Chàm.

(NTO) Báo cáo viên của tỉnh và Lữ đoàn Hải quân 101 đã giới thiệu về biển, đảo của Việt Nam nói chung, vùng biển Ninh Thuận nói riêng; đồng thời cung cấp thông tin về tình hình Biển Đông; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền biển, đảo; những kết quả hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Theo kế hoạch, từ nay đến đầu tháng 9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Lữ đoàn Hải quân 101 sẽ tiếp tục triển khai đợt tuyên truyền về biển, đảo cho cán bộ, giáo viên và sinh viên huyện Bác Ái, Ninh Phước, Thuận Nam;Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận…