Thư đi tin lại

(NTO) Trả lời đơn của ông Nguyễn Ngọc Thịnh

Báo Ninh Thuận nhận được đơn của ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Khu phố 4, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn với nội dung tố cáo Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn mạo danh chữ ký, buộc ông nghỉ việc vô cớ và sửa xe công không có sự giám sát của người lái xe.

Qua làm việc với Thanh tra tỉnh, chúng tôi xin được trả lời ông như sau:

Về nội dung ông tố cáo, ngày 5-4-2011, Sở Y tế đã có thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo nhưng ông không đồng tình và tiếp tục gửi đơn lên các cơ quan chức năng. Hiện nay Thanh tra tỉnh tiếp tục thụ lý giải quyết. Khi có kết quả sẽ trả lời ông.

Về nội dung ông khiếu nại Quyết định cho thôi việc và các chế độ kèm theo của Trung tâm Y tế Ninh Sơn liên quan đến quyền lợi của ông. Qua xem xét đơn, Thanh tra tỉnh nhận thấy đây là nội dung khiếu nại quyết định hành chính nên theo Điều 20, Luật Khiếu nại tố cáo, Thanh tra tỉnh đã chuyển cho Trung tâm Y tế Ninh Sơn có trách nhiệm giải quyết lần đầu và hiện nay Trung tâm đang thực hiện. Nếu ông không đồng tình với giải quyết của Trung tâm Y tế Ninh Sơn thì ông có thể khiếu nại lên cấp cao hơn đó là Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.