Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam họp

Trong 2 ngày 7 và 8-7, HĐND huyện Thuận Nam (khóa II), nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức Kỳ họp thứ 2.

(NTO) Kỳ họp đã nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và những giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Theo đó, trong 6 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội trên toàn huyện nhìn chung ổn định và có bước phát triển mới; năng suất, chất lượng ngành sản xuất nông nghiệp tăng khá; hoạt động dịch vụ, thương mại tiếp tục mở rộng; tiến độ thi công các công trình và giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản được thực hiện chặt chẽ; thu ngân sách đạt khá; thực hiện nghiêm Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; lĩnh vực văn hóa-xã hội được đầu tư phát triển; tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

Bên cạnh đó còn nhiều vấn đề cử tri quan tâm như: giá tiêu dùng, giá vật tư nông nghiệp… tăng cao, tình hình trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, tai nạn giao thông trên địa bàn còn diễn biến phức tạp; một số nơi đất sản xuất bị nhiễm mặn ảnh hưởng đến đời sống của người dân; vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường ở một số địa phương chưa được đảm bảo.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thông qua các nhiệm vụ trọng tâm: Khẩn trương hoàn tất các quy trình, thủ tục trình phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; đẩy nhanh các biện pháp phát triển kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, xây dựng và thương mại,…; triển khai kịp thời các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội, công tác quốc phòng, an ninh theo hướng cụ thể, hiệu quả.