Ninh Phước: Phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong giữ gìn an ninh trật tự

UBND huyện Ninh Phước vừa tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 773/CT-QP của Bộ quốc phòng về “Đẩy mạnh công tác dân vận của dân quân tự vệ (DQTV) trong tình hình mới”.

(NTO) Lực lượng DQTV của 9 xã, thị trấn trong huyện đã làm tốt công tác kết hợp giữa huấn luyện với dân vận, thành lập các lực lượng xung kích trong lực lượng DQTV; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của địa phương, tham gia xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện; giúp dân địa phương phòng chống, khắc phục thiên tai, bảo vệ tài sản, bảo vệ nhân dân; đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…