THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH:

Thống nhất nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa IX

(NTO) Ngày 1-7, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp liên tịch để thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa IX và bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Căn cứ kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ nhất-HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2011-2016), đồng chí Trương Xuân Thìn, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII đã chính thức bàn giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX. Tại cuộc họp, sau khi thảo luận về việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã thống nhất dự kiến thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa IX vào các ngày từ 5 đến 10-8.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Chí Dũng chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh trong công tác chuẩn bị kỳ họp. Tại kỳ họp này, các ngành có trách nhiệm trả lời các nội dung kiến nghị của cử tri.