EU hỗ trợ giảm nghèo tại Việt Nam

Ngày 1-7, Đại biện lâm thời Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, ông Emmanuel Mersch thông báo Phái đoàn vừa giải ngân tổng cộng 29 triệu EUR (41 triệu USD) tài trợ không hoàn lại để hỗ trợ giảm nghèo tại Việt Nam.

Trong khoản giải ngân mới nhất này, có 17 triệu EUR là đợt giải ngân cuối cùng của chương trình Hỗ trợ giảm nghèo của châu Âu (EPRSP), nằm trong khoản tài trợ không hoàn lại 44 triệu EUR theo hiệp định giữa EU và Việt Nam ký năm 2009. 12 triệu EUR còn lại là phần giải ngân một lần của chương trình Nâng cao mức sống của đồng bào thiểu số tại Việt Nam, một hiệp định tài trợ đã được ký giữa EU và chính phủ Việt Nam tháng 10-2010.

Việc giải ngân hai khoản này không chỉ dựa trên các tiến bộ trong kinh tế vĩ mô, cải cách chính sách quản lý tài chính công và thành quả trong giảm nghèo, mà còn dựa trên một cam kết chắc chắn từ phía Chính phủ Việt Nam về các vấn đề này trong thời gian tới. Ông Emmanuel Mersch cho biết từ nay tới năm 2013, Phái đoàn EU dự định sẽ cung cấp 150 triệu EUR (212 triệu USD) tài trợ không hoàn lại cho giảm nghèo và lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện nếu việc hiện đại hóa quản lý tài chính công được tiến hành liên tục và môi trường kinh tế vĩ mô ổn định được duy trì.

EU cũng đánh giá Chính phủ Việt Nam đang có những bước đi đúng và đã đạt những kết quả tích cực trong việc không đặt nặng vấn đề tăng trưởng mà tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô.