Hội nghị Ðông-Nam Á hướng tới nền kinh tế xanh

Trong hai ngày 28 và 29-6, tại Hà Nội, hơn 130 đại biểu gồm các chuyên gia Việt Nam và quốc tế tham dự Hội nghị khu vực Ðông-Nam Á về kinh tế học của đa dạng sinh học và các hệ sinh thái hướng tới nền kinh tế xanh (TEEB).

Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chương trình Phát triển LHQ, Chương trình Môi trường LHQ, Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN và Tổ chức hợp tác quốc tế Ðức phối hợp tổ chức. Hội nghị nhằm trao đổi thông tin và kinh nghiệm về sử dụng các công cụ kinh tế đối với đa dạng sinh học và các hệ sinh thái, phát triển và thực thi TEEB tại các nước Ðông-Nam Á, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Các đại biểu thảo luận quá trình lập kế hoạch và xây dựng chính sách, thiết lập mạng lưới trao đổi thông tin về đa dạng sinh học và các hệ sinh thái.

Theo TTXVN