Công đoàn ngành Giáo dục- Đào tạo

Đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”

(NTO) Những năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh nhà luôn nỗ lực làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống và vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên (CB-GV) tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần quan trọng trong việc đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Cô và trò vùng cao Phước Chiến.

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CB-GV, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác giáo dục-đào tạo, thời gian qua, các cấp công đoàn ngành GD-ĐT đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”… gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sâu rộng trong đội ngũ CB, GV. Cụ thể hóa các phong trào đó, mỗi đơn vị, trường học đều xây dựng cho mình nội quy, quy chế làm việc, tác phong giảng dạy, vận động thầy, cô giáo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, tìm tòi phương pháp dạy học hay để áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả, chất lượng giảng dạy.

Hằng năm, công đoàn ngành còn phối hợp với chính quyền phân loại đội ngũ CB-GV, từ đó đề ra chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, chính trị thông qua nhiều hình thức đào tạo như tập trung, tại chức, từ xa... Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ CB- GV không ngừng được nâng lên. Tính đến đầu năm học 2010-2011, gần 94% giáo viên mầm non, 96% giáo viên tiểu học, trên 97% giáo viên THCS và 100% giáo viên THPT, 100% cán bộ quản lý trường học đạt chuẩn. Hằng năm, có trên 60% CB-GV đạt các danh hiệu thi đua. Với tinh thần trách nhiệm, ý thức cao trong công tác chuyên môn của đội ngũ CB-GV, chất lượng giáo dục- đào tạo ngày càng được nâng cao.

Ngoài các phong trào thi đua, công tác chăm lo đời sống cho người lao động cũng luôn được Công đoàn quan tâm thực hiện. Hằng năm, đã chỉ đạo cho công đoàn các đơn vị, trường học phối hợp với lãnh đạo nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức nhằm xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ CB-GV. Từ năm 2008 đến nay, công đoàn các trường học cũng đã phối hợp tổ chức gần 3.000 lượt CB, GV-NV đi tham quan, du lịch, giao lưu trao đổi dạy học, điều trị, chăm sóc sức khỏe.

Bà Huỳnh Thị Kim Oanh, Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT cho biết: Ngoài việc thực hiện tốt công tác bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động, điều phấn khởi hơn cả là nhiều CĐCS ở các đơn vị, trường học đã chủ động, tích cực phát huy vai trò tập hợp, vận động đoàn viên đoàn kết, xây dựng nhiều nguồn quỹ hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống, thăm hỏi, động viên nhau lúc hoạn nạn, khó khăn… với số tiền hàng trăm triệu đồng”.

Trong 3 năm qua, đội ngũ CB, GV cũng đã ủng hộ trên 1,1 tỷ đồng xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn”; vận động các cá nhân, tập thể ủng hộ gần 300 triệu đồng và hàng ngàn cuốn sách, vở, quần áo… hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên và các em học sinh ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Từ nguồn quỹ “Mái ấm công đoàn”, Công đoàn ngành đã tham mưu công đoàn cấp trên hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 14 CB-GV có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 270 triệu đồng.

Với phương châm “Hướng hoạt động về cơ sở”, thời gian tới, Công đoàn ngành GD-ĐT tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ cơ bản của ngành là “Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa giáo dục”. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành không ngừng kiện toàn bộ máy tổ chức, tích cực phối hợp với công đoàn cấp trên, chính quyền tham gia thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, tạo điều kiện cho CB-GV nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nhất là đối với đội ngũ CB, GV ở vùng sâu, vùng xa.