Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Ngày 09-6, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 54-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Để giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiện việc nghiên cứu, triển khai thực hiện, Báo Ninh Thuận xin trích đăng một số nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động nói trên.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 17 tháng 3 năm 2011 của Bộ Chính trị về việc "học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với tinh thần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng giai đoạn 2011-2015 với những nội dung chủ yếu sau:

I/ PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH ĐẠT VÀ VƯỢT CÁC CHỈ TIÊU

- Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 16-18%/năm. Đến năm 2015 GDP bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng.

- Cơ cấu kinh tế đến 2015: Công nghiệp - xây dựng chiếm 40%; dịch vụ chiếm 35% và nông, lâm, thủy sản chiếm 25%.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vào năm 2015 đạt 1.700 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015 là 180 triệu USD; tổng vốn đầu tư xã hội 5 năm khoảng 55 - 60 ngàn tỷ đồng.

- Hàng năm giải quyết việc làm mới cho 15 ngàn người; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề vào năm 2015 đạt 33%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1,2 - 1,5%.

- Tỷ lệ tăng dân số 1,15%/năm; số bác sỹ/01 vạn dân đạt 7 người và 60% trạm y tế có bác sỹ; có 70% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 18%.

- Trường học đạt chuẩn quốc gia chiếm 30%. Có 65% thôn, khu phố và 98% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

- Tỷ lệ che phủ rừng ít nhất đạt 45%; tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 95%; tỷ lệ thu gom rác thải đạt 90%.

- Tỷ lệ xã phường vững mạnh toàn diện đạt từ 50% trở lên; tỷ lệ dân quân, tự vệ đạt 1,5% so với dân số.

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hàng năm đạt từ 80% trở lên; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 80% trở lên; hàng năm kết nạp từ 650-700 đảng viên mới.

II/ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1/ Tập trung huy động nguồn lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững

1.1/ Phát triển mạnh các ngành công nghiệp, các sản phẩm có lợi thế của tỉnh

Phát triển công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến là động lực để tăng trưởng bứt phá kinh tế của tỉnh và chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đưa giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 26-27%. Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm về sản xuất năng lượng tái tạo, nhà máy điện hạt nhân và xây dựng thủy điện tích năng trên hệ thống thủy lợi Tân Mỹ.

Phát triển các ngành công nghiệp chế biến có lợi thế của địa phương, trong đó tập trung vào các ngành sản xuất muối và các sản phẩm hóa chất sau muối; chế biến đá granit; xây dựng mới các nhà máy chế biến tôm, sản xuất rượu nho, sản xuất bia, khai thác và chế biến quặng titan... Phát triển mạnh các làng nghề tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm và giảm nghèo bền vững.

1.2/ Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân

Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5-6 %/năm. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với chế biến. Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, bán công nghiệp.

Khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về kinh tế biển, cả về đánh bắt, nuôi trồng, chế biến và phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá theo hướng bền vững. Phát triển thủy sản gắn với phát triển du lịch, công nghiệp ven biển và bảo vệ môi trường, tài nguyên biển. Tiếp tục đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng thủy sản. Phấn đấu đạt giá trị sản xuất thủy sản tăng bình quân 7 - 8%/năm.

Thực hiện tốt chủ trương xây dựng nông thôn mới để đến năm 2015 có 20% xã đạt chuẩn quy định. , trong đó chú trọng đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống giao thông, cấp nước, vệ sinh môi trường; các công trình phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; triển khai chương trình thí điểm phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Bác Ái.

1.3/ Phát triển mạnh các ngành dịch vụ tạo giá trị gia tăng cao, có tiềm năng và điều kiện phát triển dựa trên lợi thế của tỉnh

Xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế động lực, phấn đấu đến 2015 thu hút khách du lịch tăng gấp 2 - 2,5 lần so với năm 2010. Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch trọng điểm như Khu du lịch Bình Tiên, Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Bãi Thùng, Hòn Đỏ, du lịch sinh thái Spa gắn với trồng và chế biến rượu nho ở Ninh Hải, du lịch Đầm Nại; du lịch tìm hiểu lịch sử, văn hóa; phát triển loại hình du lịch đua thuyền buồm ven biển...

Phát triển hệ thống thương mại tạo kết nối thông suốt giữa thành thị và nông thôn, khuyến khích phát triển loại hình kinh doanh siêu thị; phát triển thương mại miền núi trên cơ sở hình thành một số chợ nông thôn, miền núi ở các vùng tập trung đông dân cư. Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng bình quân 15-16%/năm.

Tiếp tục duy trì loại hình dịch vụ vận tải hành khách công cộng, mở rộng thêm các tuyến đến các khu công nghiệp, khu du lịch và vùng dân cư tập trung. Phát triển mạnh dịch vụ kinh doanh bất động sản, từng bước hình thành thị trường bất động sản gắn thị trường chung của cả nước.

1.4/ Quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách: Tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách tài chính công; nhất là cải cách thủ thục hành chính trên lĩnh vực thuế, hải quan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm chi phí về thời gian giải quyết các thủ tục để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đóng góp tích cực nghĩa vụ thuế cho nhà nước; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chống thất thu thuế; phấn đấu tăng thu ngân sách hàng năm từ 17-20% để đến năm 2015 tổng thu ngân sách đạt 1.700 tỷ đồng. Tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập; chống thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản công.

1.5/ Tăng cường đầu tư phát triển: huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 55 - 60 ngàn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm 40%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm 30%, vốn các thành phần kinh tế và dân cư chiếm 30%.

- Ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội:

+ Về giao thông: Ưu tiên đầu tư các tuyền giao thông kết nối quốc lộ 1A và Quốc lộ 27; hoàn thành tuyến đường ven biển từ Bình Tiên đến Cà Ná; nâng cấp Quốc lộ 1A từ sân bay quốc tế Cam Ranh đến Phan Rang trước năm 2013 nhằm tận dụng lợi thế sân bay bến cảng trong vùng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; triển khai chương trình giao thông của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, phát triển giao thông đô thị, giao thông nông thôn miền núi, phấn đấu đến 2015 đạt mật độ giao thông khoảng 0,3km/km2.

+ Về thủy lợi: Tập trung đầu tư các công trình thủy lợi trọng điểm để tăng năng lực tưới đạt khoảng 50% diện tích đất nông nghiệp vào năm 2015. Hoàn thành đầu tư một số công trình thủy lợi trọng điểm như hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, hồ sông Than, hồ Ô Căm, hồ Tân Giang II, hồ Đa Mây (Phước Bình, Bác Ái), hồ Kiền Kiền (Thuận Bắc), đập hạ lưu sông Dinh, đầu tư đồng bộ hệ thống kênh mương để phát huy hiệu quả các hồ chứa nước đã đầu tư.

+ Về cấp điện: Nâng cấp và phát triển mạng lưới điện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo 100% hộ gia đình đều được sử dụng lưới điện quốc gia và đáp ứng nhu cầu về điện sản xuất phù hợp với quy mô sản xuất ở các khu, cụm công nghiệp, các khu du lịch trọng điểm...

+ Về cơ sở hạ tầng về giáo dục - đào tạo và phát triển đô thị: Hoàn thành đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên theo các mục tiêu xóa phòng học tạm, lớp học ca 3, góp phần xây dựng hệ thống trường chuẩn quốc gia. Hoàn thành quy hoạch thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, các thị trấn, thị tứ và quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đầu tư đô thị Phan Rang-Tháp Chàm để đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2015; hình thành các khu đô thị trọng điểm, phát triển một số khu dân cư cao cấp và văn phòng làm việc có quy mô phù hợp, đáp ứng nhu cầu nhà ở, văn phòng cho các chuyên gia nước ngoài, người có thu nhập cao và các doanh nghiệp, tổng công ty.

- Triển khai các dự án trọng điểm tạo tăng trưởng bứt phá, tập trung vào lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, phát triển du lịch. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương triển khai các dự án trọng điểm Quốc gia trên địa bàn, nhất là 02 nhà máy điện hạt nhân theo đúng lộ trình kế hoạch của Chính phủ ; đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo để khai thác tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên của tỉnh.

- Thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội miền núi, tập trung triển khai có hiệu quả Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Bác Ái theo nghị quyết 30a của Chính phủ, phấn đấu đến năm 2015 đưa tỷ lệ hộ nghèo chung trên địa bàn huyện xuống còn 30%.

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, đồng thời khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân và các loại hình doanh nghiệp khác phát triển.

1.6/ Bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, của địa phương; tăng cường chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên, nhất là các tài nguyên về đất, nước, khoáng sản, rừng, biển. Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường như thu gom rác thải, bảo vệ đa dạng sinh học, đa dạng sinh thái, phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Xây dựng các dự án về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai một cách hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt cần làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác đền bù giải tỏa mặt bằng để phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự xã hội.

2/ Phát triển mạnh văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh cho giai đoạn mới. Đẩy mạnh chương trình hợp tác và tạo điều kiện về cơ chế chính sách cho các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước thành lập các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng.

Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và xã hội hóa, tạo điều kiện, hỗ trợ, phát triển các loại hình tư thục, chất lượng cao ở các cấp học. Tiếp tục quan tâm tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi khó khăn. Từng bước hình thành các trung tâm dạy nghề tổng hợp để kết hợp chức năng giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và tư vấn việc làm. Hình thành hệ thống cơ sở đào tạo nghề cấp tỉnh và huyện. Quy hoạch phát triển Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tại chỗ đủ mạnh, đủ sức tiếp cận và vận dụng thành quả của nền kinh tế tri thức.

Phát triển sự nghiệp y tế, nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mở rộng các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người tàn tật. Quan tâm công tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng sử dụng các thiết bị y tế hiện đại cho đội ngũ y, bác sĩ. Giáo dục rèn luyện y đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người bệnh cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế từ tỉnh đến cơ sở. Đẩy mạnh thu hút cán bộ y tế, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đào tạo để từng bước giải quyết tình trạng thiếu nhân lực của ngành y tế.

Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền tiếp tục thực hiện chiến lược Quốc gia về dân số, tập trung triển khai dự án nâng cao chất lượng và sử dụng dịch vụ sức khỏe sinh sản; đặc biệt chú trọng đến đối tượng thanh niên và vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và những vùng có tỷ lệ sinh cao.

Tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, thể thao; chiến lược xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2011-2015 và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình giảm nghèo và phát triển mạng lưới an sinh xã hội. Phát huy cao nhất năng lực của người lao động để lập nghiệp và làm giàu chính đáng, từng bước nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ, nhất là chính sách ưu đãi và nâng cao mức sống đối với người có công.

3/ Tăng cường quốc phòng, an ninh

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang trên địa bàn; kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tiếp tục xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững mạnh. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện. Nắm chắc tình hình, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, vô hiệu hóa các hoạt động thâm nhập tác động chuyển hóa nội bộ. Nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Ngăn chặn, làm giảm các loại tội phạm, kiềm chế và từng bước loại trừ những nhân tố gây mất ổn định. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

4/ Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước trong nhân dân, đặc biệt là trong thanh, thiếu niên. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các vấn đề bức xúc hiện nay để kịp thời có biện pháp giải quyết. Chủ động và kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị ( khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ nhằm phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ.

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Thực hiện tốt các quy định về công tác cán bộ và chính sách đối với cán bộ. Tăng cường công tác phát triển đảng, khắc phục tình trạng một số cơ sở, địa bàn chưa có đảng viên.

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng công tác giám sát cán bộ về năng lực lãnh đạo, quản lý, về đạo đức, lối sống, về phong cách và tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, xây dựng, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế về phân cấp quản lý và hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ lãnh đạo, công tác giữa các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn; giữa cấp ủy với các cơ quan nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy đảng. Phát huy vai trò lãnh đạo tập thể trong việc xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, đơn vị.

5/ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và cơ quan hành chính các cấp

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế -xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, mở rộng thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”. Tập trung nâng cao chất lượng, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ tốt công tác cải cách hành chính, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả cải cách tài chính công; cải cách các hoạt động tư pháp.

6/ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội và hội các cấp theo hướng tập trung cho cơ sở; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; phát hiện và tham gia giải quyết kịp thời những bức xúc, phát sinh từ cơ sở. Tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

7/ Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai thực hiện tốt mục tiêu chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng. Có cơ chế động viên, khuyến khích, bảo vệ các tổ chức, cá nhân phát hiện tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi bao che tham nhũng, lãng phí.

Cấp ủy và tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thực sự gương mẫu, tiên phong đi đầu thực hiện cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng và là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để quyết tâm, kiên quyết, kiên trì và liên tục từ tỉnh đến cơ sở.

III/ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, CẤP BÁCH CẦN TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN THẮNG LỢI TRONG NĂM 2011

1/ Triển khai quyết liệt và thực hiện có kết quả Kết luận 02-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội với các nhiệm vụ chính như sau: Tăng cường quản lý ngân sách theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên; tiết kiệm tối đa chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết, đi công tác... ; không bổ sung ngân sách ngoài dự toán, trừ các trường hợp thật cần thiết. Rà soát, sắp xếp lại các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, cắt giảm những công trình đầu tư kém hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, các hoạt động sản xuất- kinh doanh; tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gian lận thương mại, trốn lậu thuế. Thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân qua việc đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm, hỗ trợ bảo đảm đời sống nhân dân, nhất là vùng nghèo, hộ nghèo, vùng bị thiên tai, người lao động có thu nhập thấp.

2/ Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới: Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành, đưa tỷ trọng chăn nuôi chiếm từ 36-37% trong nông nghiệp. Chú trọng thâm canh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống mới nâng năng suất cây trồng để nâng cao giá trị sản xuất lên 55 triệu đồng/ha. Phát triển chăn nuôi theo mô hình bán công nghiệp, nâng cao chất lượng đàn gia súc có sừng, đưa tỷ lệ sind hóa đàn bò lên 34%. Hoàn thành kế hoạch trồng mới 1.000 ha, nâng độ che phủ rừng đạt 44,5%. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản, đưa giá trị sản xuất thủy sản tăng 7-8%, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 20 triệu USD.

3/ Đẩy mạnh phát triển công nghiệp-xây dựng: Tập trung ưu tiên khai thác lợi thế phát triển điện gió, chế biến thủy sản, sản phẩm từ muối công nghiệp, sản xuất bia và các dự án khai khoáng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Phước Nam, Du Long, cụm công nghiệp Thành Hải, Tháp Chàm; kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Tri Hải, Suối Đá, Quảng Sơn, Dốc Hầm để thu hút các dự án thứ cấp phát triển công nghiệp và các dự án đầu tư phát triển sản xuất; phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 28-30%.

Hoàn thành quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính tỉnh, quy hoạch chi tiết một số khu đô thị mới, tái định cư phục vụ xây dựng 02 nhà máy điện hạt nhân. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường hai chiều phía bắc thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, đường Hải Thượng Lãn Ông, đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai kết nối với đường Yên Ninh... và các tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã.

4/ Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ: Triển khai có hiệu quả các quy định khuyến khích, ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh; phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 20%. Tổ chức tốt các hoạt động quảng bá, xúc tiến hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh; phấn đấu thu hút khách du lịch tăng 15%. Mở rộng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ bưu chính-viễn thông, bảo hiểm, vận tải... Chú trọng mở rộng bảo hiểm trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, vận tải và an sinh xã hội.

5/ Tăng cường quản lý các hoạt động tài chính, ngân hàng. Khai thác tốt các nguồn thu gắn với tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.000 tỷ đồng. Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh cần chú trọng cho vay đầu tư có chiều sâu giúp các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập; ưu tiên cho vay phát triển các dự án chế biến nông - lâm, thủy sản, du lịch, dịch vụ. Huy động tối đa và sử dung tốt các nguồn vốn để thực hiện mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phấn đấu tổng mức huy động đầu tư toàn xã hội đạt trên 7.000 tỷ đồng.

6/ Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ: Trọng tâm là nâng cao chất lượng dạy và học; đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, phấn đấu có trên 20% trường đạt chuẩn quốc gia; tăng cường cơ sở vật chất cho đào tạo nghề, phấn đấu có khoảng 9.000 lao động được đào tạo nghề; xây dựng, triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và đến 2020. Tăng cường đầu tư cho khoa học - công nghệ, tập trung vào lĩnh vực ứng dựng, chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và chất lượng cao phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

7/ Thực hiện tốt các chính sách về y tế, dân số- gia đình và trẻ em; đảm bảo thực hiện hiệu quả, đồng bộ các chính sách xã hội: Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế nhằm đạt mục tiêu đưa tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia lên 60%. Tiếp tục thực hiện chương trình liên kết đào tạo đội ngũ y, bác sỹ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành y tế, phấn đấu đạt tỷ lệ 5,6 bác sỹ/01 vạn dân; đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt chiến lược quốc gia về dân số, giảm tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên dưới 1,2%. Thực hiện tốt việc giải quyết việc làm cho người lao động; có chính sách ưu tiên đào tạo nghề đối với người lao động bị thu hồi đất để thực hiện các dự án công nghiệp, đô thị, du lịch, phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 14.000 lao động; thực hiện tốt chính sách đối với người có công với nước và các đối tượng xã hội. Phấn đấu trong năm 2011 giảm ít nhất 2% hộ nghèo (trong đó các xã thuộc diện NQ 30 a giảm ít nhất 4%).

8/ Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa-thông tin truyền thông và thể dục thể thao: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để chuyển tải sâu, kỹ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước, địa phương. Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, internet, các dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao. Hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả các công trình văn hóa của tỉnh như: tượng đài, nhà bảo tàng, quảng trường... đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho nhân dân.

9/ Quốc phòng - an ninh: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về "xây dựng Tỉnh thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn vững chắc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng toàn dân; giao quân đạt chỉ tiêu, bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng. Đẩy mạnh các biện pháp nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 05 và Kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Kịp thời nắm bắt và xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh trong các dự án trọng điểm đang triển khai, giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2011.

10/ Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân sự sau bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 201-2016; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng, triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

11/ Công tác vận động quần chúng: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền và cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận phải bám sát cơ sở, phát động quần chúng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu nhằm củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và nhà nước. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và chức năng giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh và nhân rộng phong trào thi đua "Dân vận khéo", thực hiện có hiệu quả "Năm dân vận của chính quyền". Xây dựng và triển khai các Đề án về giải pháp công tác dân vận chính quyền, về xây dựng lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong các tôn giáo...

IV/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1/ Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội một cách nghiêm túc, thiết thực, đồng thời chỉ đạo cụ thể hóa kịp thời để thực hiện và đưa nội dung nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống; gắn chặt nội dung, phương thức xây dựng tổ chức cơ sở đảng với kiện toàn hệ thống chính trị các cấp; đẩy mạnh thực hiện dân chủ hóa trong sinh hoạt và phong cách lãnh đạo của cấp ủy; nói và làm theo nghị quyết.

Lãnh đạo xây dựng và triển khai các chương trình trọng tâm, trọng điểm như: kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2015; các chương trình, đề án cụ thể về phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; về xây dựng khố đại đoàn kết, vận động, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị... Nâng chất lượng hoạt động các cơ quan tham mưu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng công tác tổ chức bộ máy và cán bộ.

2/ Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW, gắn cuộc vận động với các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã và đang triển khai với nội dung, việc làm trong từng ngành, từng địa phương và từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao trách nhiệm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trên từng lĩnh vực được phân công; thực hiện tốt hơn việc phân công, phân nhiệm, sự quản lý điều hành của UBND các cấp.

3/ Tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương để đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, y tế và giáo dục, các công trình văn hóa lớn của tỉnh. Huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế, đặc biệt là thu hút nguồn vốn FDI để khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh, đồng thời thu hút được công nghệ, kinh nghiệm quản lý hiện đại của đội ngũ chuyên gia giỏi. Huy động các nguồn vốn ODA, NGO để đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng ở vùng nông thôn, vùng nghèo và nâng cao dân trí của người dân.

4/ Tổ chức triển khai quy hoạch đến năm 2015 và có tầm nhìn đến năm 2030; có kế hoạch huy động và sử dụng tốt các nguồn lực để thực hiện các dự án có quy mô lớn tăng trưởng bứt phá cho năm 2011 và những năm tiếp theo. Cụ thể hóa các cơ chế, chính sách ưu đãi để khuyến khích và đẩy mạnh công tác xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục thể thao; thực hiện tốt phương châm "nhà nước và nhân dân cùng làm" để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình phúc lợi.

5/ Tập trung xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015 và đến 2020; có cơ chế thông thoáng về ưu đãi đầu tư để thu hút các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề có uy tín tham gia mở cơ sở đào tạo nguồn nhân lực tại tỉnh. Tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân, nhất là về năng lượng, giống cây trồng vật nuôi, công nghệ mới cho sản phẩm sạch, thân thiện môi trường. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Tổ chức tốt các hoạt động kinh tế đối ngoại để xây dựng, quảng bá thương hiệu Ninh Thuận, nhất là thương hiệu các sản phẩm đặc thù của tỉnh.

6/ Thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, phòng chống tệ nạn xã hội, giải quyết dứt điểm tình trạng phá rừng, kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế.

7/ Phát huy vai trò các đoàn thể và tổ chức các phong trào hành động cách mạng. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tập hợp và vận động, thuyết phục quần chúng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể các cấp; có cơ chế chính sách khuyến khích, động viên đối với cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể. Tổ chức những hình thức phù hợp để nhân dân giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát và phản biện xã hội trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đối với các cấp chính quyền; giám sát việc làm, đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức. Thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo, chống các luận điệu kích động, chia rẽ, gây mất ổn định chính trị, an ninh trật tự. Kịp thời sơ, tổng kết, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

8/ Tăng cường tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; củng cố, xây dựng tiềm lực chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, quân sự, an ninh trong khu vực phòng thủ vững mạnh, đồng bộ, hoạt động hiệu quả. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh nhất là trên lĩnh vực truyền thông, hoạt động ngoại giao, quản lý xuất nhập cảnh...

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/ Ban Thường vụ Tỉnh ủy có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, bổ sung các nội nội dung đề ra trong Chương trình hành động vào Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy đễ lãnh đạo thực hiện; chậm nhất đến hết năm 2012 hoàn thành việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên các lĩnh vực đã được xác định trong chương trình công tác.

2/ Căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Chính phủ, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng Kế hoạch cụ thể về phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015 để tổ chức thực hiện.

3/ Các Đảng ủy Công an, Quân sự, Biên phòng có trách nhiệm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về quốc phòng-an ninh đã đề ra trong chương trình hành động, đồng thời tùy theo tình hình thực tế để chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ tỉnh ủy các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trên từng lĩnh vực công tác được giao.

4/ Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các Ban xây dựng Đảng tỉnh có kế hoạch cụ thể để chủ động hoặc phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đã xác định trong chương trình hành động của Tỉnh ủy; giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ 6 tháng, 01 năm tổng hợp kết quả thực hiện, đề xuất Ban Thường vụ có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

5/ Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời xây dựng Chương trình hành động thực hiện sát tình hình thực tế của Đảng bộ mình.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng với tinh thần cách mạng tiến công, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ đảng viên cùng với việc tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị; phát huy cao độ truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết và thành quả đạt được trong những năm qua; khắc phục nhanh và hiệu quả những hạn chế, thiếu sót; năng động, sáng tạo và phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chắc chắn Đảng bộ tỉnh sẽ lãnh đạo thực hiện thắng lợi Chương trình hành động đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

T/M TỈNH UỶ       

BÍ THƯ           

Đã ký             

Nguyễn Chí Dũng