Ngày mai, hơn 8.500 thí sinh tỉnh ta bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được hoàn tất. Sở giáo dục Đào tạo cùng với các ngành: Công an, y tế, thông tin truyền thông, điện lực, bưu điện đã có sự phối hợp chặt chẽ và chuẩn bị chu đáo để kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc

(NTO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong 3 ngày: mùng 2, 3 và 4 tháng 6 với 6 môn thi: Toán, Ngữ Văn, Địa lý, Vật lý, Sinh học và Tiếng Anh. Riêng học sinh Giáo dục thường xuyên thi 6 môn: Ngữ văn, Toán, Vật lí, Sinh học, Lịch sử, Địa lí. Trong đó hình thức thi tự luận đối với các môn: Toán, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa lý và thi theo hình thức trắc nghiệm các môn:Vật lý, Sinh học và Tiếng Anh. Đề thi mỗi môn gồm 2 phần: Phần chung cho tất cả các thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Phần riêng, đề thi ra theo từng chương trình chuẩn và nâng cao. Thí sinh chỉ được chọn một trong 2 phần riêng để làm bài, nếu làm cả hai phần riêng thì cả hai đều không được chấm.

Năm nay, tỉnh ta có 8.530 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 501 thí sinh so với năm 2010. Trong đó, giáo dục THPT có 6.680 thí sinh và giáo dục thường xuyên có 1.850 thí sinh. Toàn tỉnh có 20 hội đồng coi thi đặt tại 11 điểm trường THPT, 8 điểm trường THCS và một điểm tại trung tâm GDTX tỉnh; có 356 phòng thi và 910 giám thị coi thi. Theo quy định, mỗi phòng thi được xếp 24 thí sinh và 2 giám thị.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được hoàn tất. Sở giáo dục Đào tạo cùng với các ngành: Công an, y tế, thông tin truyền thông, điện lực, bưu điện đã có sự phối hợp chặt chẽ và chuẩn bị chu đáo để kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc. Để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, ở mỗi hội động coi thi, bố trí một cán bộ y tế trực với thuốc men dự phòng và phương tiện cấp cứu khi cần thiết. Công tác tập huấn cho giám thị coi thi, cán bộ, nhân viên phục vụ trong các hội đồng coi thi cũng đã triển khai đến từng đơn vị. Các đoàn kiểm tra của Sở giáo dục Đào tạo cũng đã làm việc với từng hội đồng coi thi, kiểm tra cơ sở vật chất, các vật dụng cần thiết như: phòng thi, bàn ghế, khu vực thi đảm bảo an ninh trật tự…

Chiều nay, (1-6) Các thí sinh tập trung tại khu vực thi của mình để xem số báo danh và học quy chế thi. Ngày 2-6: Ngữ văn (150 phút), Vật lý (60 phút). Ngày 3-6: Địa lý (90 phút), Sinh học (60 phút) . Ngày 4-6: Toán (150 phút), Ngoại ngữ (60 phút). Thí sinh hệ giáo dục thường xuyên thi môn Lịch sử thay thế môn Ngoại ngữ. Thời gian làm bài buổi sáng từ 7 giờ 30, chiều từ 14 giờ 30.