Hướng đến ngày môi trường thế giới 5-6:

Hội nghị tuyên truyền bảo vệ môi trường

(NTO) Vụ địa phương II (Uỷ ban Dân tộc) vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6 trên địa bàn huyện Ninh Phước. Với chủ đề “Rừng: giá trị cuộc sống từ thiên nhiên”, Ngày môi trường thế giới năm 2011 hướng vào mục tiêu thúc đẩy việc quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững tất cả các loại rừng, phòng chống phá rừng và suy thoái rừng. Hội nghị đã giới thiệu về lợi ích của rừng, nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học rừng và biện pháp khắc phục. Qua đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống và hệ sinh thái, cảnh báo về tình trạng phá rừng và suy thoái rừng đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu mà nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động con người gây ra.