Hướng đến Ngày môi trường thế giới 5-6: Hội nghị tuyên truyền bảo vệ môi trường

(NTO) Ngày 27-5, tại Ninh Phước, Vụ địa phương II thuộc Uỷ ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5-6. Hơn 80 đại biểu là cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện đã được giới thiệu về mục đích và ý nghĩa Ngày môi trường thế giới. Với chủ đề “Rừng: giá trị cuộc sống từ thiên nhiên”, Ngày môi trường thế giới năm 2011 hướng vào mục tiêu thúc đẩy việc quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững tất cả các loại rừng, phòng chống phá rừng và suy thoái rừng. Hội nghị đã giới thiệu về lợi ích của rừng, nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học rừng và biện pháp khắc phục. Qua đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của rừng đối với cuốc sống và hệ sinh thái, cảnh báo về tình trạng phá rừng và suy thoái rừng đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu mà nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động con người gây ra.

Tại Ninh Phước, tổng diện tích rừng năm 2010 là hơn 10.800 ha, tăng hơn 4.000 ha so với năm 2005. Tuy nhiên, tổng diện tích rừng toàn tỉnh năm 2010 chỉ còn hơn 186.000 ha, giảm gần 1.500 ha so với năm 2005. Trong đó, đất rừng đặc dụng giảm hơn 2.500 ha, đất rừng phòng hộ giảm hơn 5.500 ha, đất rừng sản xuất tăng hơn 6.500 ha.