Thông báo phân ban vào lớp 10 THPT, THPT chuyên năm học 2011-2012

(NTO) Thực hiện quy chế tuyển sinh vào lớp 6 THCS và lớp 10 THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đề nghị của Hiệu trưởng các trường THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo số lượng ban lớp 10 THPT năm học 2011-2012 của các trường THPT như sau: