Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Ngày 7-12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2021, đánh giá kết quả lãnh đạo thực nhiệm vụ năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Theo đánh giá, năm 2021, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2021, thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”, vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa thưc hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Điểm nổi bật, đảng ủy đã chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh. Phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra, giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển. Tích cực chủ động tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng được nâng lên.

Trong năm 2022, Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định tiếp tục quán triệt, cụ thể hoá chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ công tác biên phòng. Kịp thời tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh các chủ trương, chính sách về công tác biên phòng, xây dựng BĐBP tỉnh; làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh; chỉ đạo các đơn vị làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với địa phương, các lực lượng trên địa bàn đóng quân chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tiềm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương nơi đóng quân.