Ngày 6-12 trên địa bàn tỉnh có 46 ca mắc COVID-19 mới