Toàn tỉnh có trên 3.800 doanh nghiệp đang hoạt động trên tất cả các lĩnh vực

Tính đến cuối tháng 11-2021, trên địa bàn tỉnh có 337 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với tổng vốn đăng ký 2.714 tỷ đồng, nâng tổng số DN đang hoạt động đến nay lên 3.801 DN, với tổng vốn 74.747 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số DN thành lập mới giảm 44,5% và số vốn đăng ký giảm 42,7%.

Một số lĩnh vực có số DN giảm, như: Sản xuất điện giảm 96,5% (6/173 DN); dịch vụ tư vấn, thiết kế giảm 53,5% (20/43 DN); xây dựng giảm 42,2% (67/116 DN); dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 34,8% (15/23 DN); nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm 22,9% (57/74 DN). Cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên từ đầu năm đến nay có 69 DN giải thể, giảm 9,2% so cùng kỳ (69/76 DN); có 166 DN tạm ngừng hoạt động, tăng 56,6% so cùng kỳ (166/106 DN); trong đó, có 45 DN đã ngừng hoạt động năm 2020, nay tiếp tục đăng ký tạm ngừng trong năm 2021, chiếm 35,3%. Tổng số lao động đăng ký trong các DN mới 2.094 lao động, bằng 56,7% so cùng kỳ.