Đào tạo kiến thức về hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp 2021

Trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngày 3- 12, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tổ chức khóa đào tạo kiến thức cơ bản về hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo dành cho các cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên nghiên cứu các chuyên đề: Kỹ năng lập dự án khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh tinh gọn; đẩy mạnh phát triển sản phẩm ra thị trường, thương lượng với nhà đầu tư; kỹ năng kết nối gọi vốn đầu tư; tiếp thị và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử; giải đáp các thắc mắc về hoạt động sản xuất, kinh doanh và cách xây dựng mô hình kinh doanh cũng như xây dựng kế hoạch tài chính… Qua đó, giúp cá nhân khởi nghiệp cũng như doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đúng hướng.

Đào tạo kiến thức về hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp.