Khai giảng khóa đào tạo về hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2021

Ngày 1-12, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khai giảng khóa đào tạo kiến thức cơ bản về hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2021. Khóa đào tạo diễn ra trong 2 ngày, với 70 người tham dự theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

Tham gia khóa học, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; vai trò của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong phát triển kinh tế; vai trò của Nhà nước trong hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp; các mô hình đổi mới sáng tạo; cách thiết kế và vận hành một hệ sinh thái khởi nghiệp; khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại địa phương; phát triển nguồn lực phục vụ hình thành, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo... Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức và năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý của các sở, ngành, địa phương, hội, đoàn thể.

Các đại biểu dự khai giảng khóa đào tạo về hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2021. Ảnh: N.Diệp

Đây là một trong hoạt động thiết thực nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 2461/KH-UBND ngày 20-5-2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ doanh nghiệp trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021- 2025.