Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh họp triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch giai đoạn 2

Ngày 29-11, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 giai đoạn 1 (từ ngày 20-10 đến 27-11-2021); triển khai kế hoạch giai đoạn 2. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, trong giai đoạn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, từ ngày 20-10 đến 27-11-2021, trên địa bàn tỉnh có 1.559 ca mắc COVID-19, tăng 3,76 lần so với 39 ngày trước đó; tỷ suất mắc mới trung bình/tuần của tỉnh 47 ca; tỷ lệ tử vong trên số ca mắc trong kỳ là 1,41%. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện thí điểm cách ly điều trị tại nhà 2.238 F0; hoàn thành điều trị 41 người, chuyển viện điều trị 5 người và chưa ghi nhận ca tử vong. Về công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đã triển khai 12 đợt, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19 ít nhất 1 mũi đạt 99,5%; mũi 2 đạt 77,9%; trên 50 tuổi đạt 97,2%. Hiện nay toàn tỉnh đang triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 1 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi; tỷ lệ tiêm đến ngày 27-11 đạt 40,7%.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Qua 6 tuần thực hiện các biện pháp thích ứng, UBND tỉnh đánh giá tỷ lệ xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 và 4 có xu hướng giảm. Hiện nay, quy mô cấp xã có 22 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1; 31 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2; 12 xã, phường thị trấn ở cấp độ 3; không có xã, phường, thị trấn ở cấp độ 4. Quy mô cấp huyện có 4 huyện ở cấp độ 1; 3 huyện, thành phố ở cấp độ 2 và toàn tỉnh cấp độ 2. Trên cơ sở đánh giá mức độ dịch trên địa bàn, các đại biểu dự họp đã có ý kiến đề xuất, góp ý cho phương án tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh đi học trở lại, kế hoạch mở cửa du lịch và kế hoạch phục hồi nền kinh tế của tỉnh trong bối cảnh mới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trên cơ sở tình hình, kết quả thực hiện Quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong giai đoạn 1 và tình hình thực tế hiện nay, toàn tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch thích ứng giai đoạn 2 theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy để từng bước hoàn thiện các biện pháp, tiêu chuẩn, quy trình phòng, chống dịch trong điều kiện mới. Theo đó, đồng chí chỉ đạo một số nhiệm vụ chung cần triển khai ngay, đó là: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin mũi 1, 2 và tiến tới tiêm mũi tăng cường cho các đối tượng nhằm tạo miễn dịch toàn dân; đánh giá kết quả thí điểm cách ly, điều trị F0, F1 tại nhà để làm căn cứ mở rộng triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Tiếp tục tầm soát xét nghiệm vùng nguy cơ cao và chớm nguy cơ cao; tiến hành truy vết, khoanh vùng nhanh các ổ dịch mới phát sinh, ngăn chặn triệt để nguy cơ lây lan ra bên ngoài và cộng đồng; tiếp tục quán triệt phương châm “5K+vắc-xin”, “thuốc+biện pháp điều trị phù hợp+công nghệ+đề cao ý thức người dân” và các biện pháp khác. Đối với các địa phương khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai tổ chức thực hiện các quy định thích ứng phải thống nhất, bám sát tình hình thực tế, linh hoạt và có kịch bản đáp ứng phù hợp; lưu ý tăng cường giám sát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hoạt động sản xuất phải đáp ứng điều kiện an toàn trong phòng, chống dịch theo phương châm “cơ quan xanh”, “công ty an toàn”. Bên cạnh đó, rà soát giải quyết các chế độ, chính sách, gói hỗ trợ liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở Y tế, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đạo tạo, Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, bổ sung các nội dung tham mưu UBND tỉnh giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch liên quan.