Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác cách ly điều trị F0 tại nhà, trên địa bàn huyện Ninh Hải

Ngày 26-11, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác cách ly F1, điều trị ca F0 COVID-19 tại nhà, trên địa bàn huyện Ninh Hải.

Thực hiện công tác phòng chống dịch trong điều kiện thích ứng, linh hoạt, huyện Ninh Hải đã triển khai thí điểm quản lý cách ly, điều trị F0 tại thị trấn Khánh Hải, xã Xuân Hải và xã Thanh Hải, sau đó mở rộng phạm vi ra toàn huyện. Hiện nay có 1.792 trường hợp F1 đủ điều kiện cách ly tại nhà và 356 trường hợp F0 được cấp phát túi thuốc điều trị tại nhà. Qua triển khai, điều trị F0 tại nhà, đã phát huy hiệu quả, nhiều ca bệnh sức khỏe chuyển biến tốt và đã khỏi bệnh; đa số người dân rất đồng tình hưởng ứng, chấp hành nghiêm theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Qua cách ly tại nhà, có 5% số F1 cách ly cùng nhà chuyển sang F0, thấp hơn so với cách ly tập trung (trên 7%); không phát sinh ca chuyển nặng phải chuyển lên cơ sở y tế điều trị. Tuy nhiên khó khăn hiện nay của địa phương là còn thiếu lượng thuốc điều trị, các tổ y tế cộng đồng và nhân lực y tế cơ sở còn mỏng.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác cách ly điều trị F0 trên địa bàn huyện Ninh Hải.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực trong công tác phòng chống dịch của địa phương, nhất là cán bộ y tế cơ sở, đã góp phần tạo hiệu quả trong cách ly F1, điều trị F0 tại nhà. Đồng chí đề nghị địa phương cần vận hành tốt cơ chế phối hợp, chỉ đạo, các tổ cộng đồng, nhân viên y tế thống nhất các tuyến. Đảm bảo đủ vật tư y tế, khả năng thực hiện tốt công tác cách ly điều trị. Làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải y tế, tránh lây nhiễm chéo và lây lan trong cộng đồng, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân kịp thời. Đồng thời tuyên truyền, giám sát để người dân cùng tham gia, chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch. Địa phương cũng cần quan tâm công tác an sinh xã hội, giúp những trường hợp khó khăn, hộ trong diện cách ly, điều trị về các điều kiện sinh hoạt, điều trị bệnh. Quá trình triển khai điều trị F0 tai nhà cần có đánh giá cụ thể tính hiệu quả để rút kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn nữa, phấn đấu giảm thấp nhất tỷ lệ lây nhiễm và không để bệnh nhân F0 chuyển nặng, tử vong. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tới thăm, động viên một số hộ gia đình có người cách ly điều trị tại nhà, mong người dân tin tưởng, yên tâm chăm sóc sức khỏe, sớm bình phục sức khỏe, ổn định cuộc sống, sinh hoạt.