Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại

Từ năm 2016 đến nay, cùng với sự quan tâm của trung ương, tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đạt được những kết quả quan trọng, nhất là hạ tầng đô thị (HTĐT) có bước chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân.

Xác định xây dựng và phát triển kết cấu HTĐT văn minh, hiện đại là một trong những giải pháp quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương tập trung thực hiện. Hệ thống đô thị của tỉnh nhờ đó từ hiện trạng quy mô nhỏ, đã vươn lên mạnh mẽ. Đặc biệt, với sự phát triển, nâng tầm đô thị Phan Rang - Tháp Chàm đã góp phần từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị toàn tỉnh theo mô hình đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

Cơ sở hạ tầng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm được đầu tư xây dựng tạo mỹ quan đô thị ngày càng khan trang. Ảnh: V.Nỷ

Một trong những chiến lược mang tính đột phá trong tiến trình đẩy nhanh xây dựng kết cấu HTĐT đó là tỉnh tập trung chỉ đạo Sở Xây dựng chủ động đôn đốc, nhắc nhở các nhà đầu tư đẩy nhanh tiên độ thi công các khu đô thị, khu nhà ở thương mại. Đến nay, Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc (khu K1) đã hoàn thành công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nghiệm thu bàn giao cho Tp. Phan Rang - Tháp Chàm sử dụng. Dự án Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (khu K2) đã hoàn thành công tác san nền, tiến độ thi công đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 36,6% khối lượng. Các dự án Khu dân cư Chí Lành, Khu dân cư Tháp Chàm 1 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Việc đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu HTĐT đồng bộ theo hướng phát triển bền vững, hình thành hệ thống đô thị trung tâm nhiều cấp, phát huy thế mạnh từng vùng để hình thành các khu đô thị tập trung gắn với quá trình đô thị hóa nông thôn đã tạo ra diện mạo mới cho tỉnh. Đến đầu năm 2021 toàn tỉnh có 4 đô thị; trong đó, 1 đô thị loại II (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm), 3 đô thị loại V (thị trấn Phước Dân, thị trấn Khánh Hải, thị trấn Tân Sơn). Đáng nói là, hệ thống giao thông ở những đô thị trên được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các trục đường huyết mạch. Đối với đô thị Phan Rang - Tháp Chàm, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hàng chục tuyến đường như đường Hải Thượng Lãn Ông, đường Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường đôi vào thành phố...

Hạ tầng Khu đô thị mới Đông Bắc (khu K1) được đầu tư hoàn thiện góp phần làm diện mạo Tp. Phan Rang - Tháp Chàm
thêm khang trang. Ảnh: B.D

Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật cũng được tập trung, đi vào chiều sâu với việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh chỉ đạo quản lý toàn diện hoạt động đầu tư phát triển HTĐT thông qua triển khai các đồ án quy hoạch đạt được những kết quả nhất định trên một số lĩnh vưc. Cụ thể, đến nay tỷ lệ người dân được cấp nước sạch đô thị đạt 98%, tăng 12,5% so với giai đoạn 2010-2015; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải các khu đô thị bình quân đạt 96,2%. Hệ thống thoát nước đô thị đã được đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn đã giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ, vệ sinh môi trường, tạo mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và mỹ quan đô thị, đặc biệt là tại các khu vực có tiềm năng thu hút khách du lịch như Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, thị trấn Khánh Hải, thị trấn Phước Dân. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 dự án thoát nước với tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Hiện nay, Sở Xây dựng đang phối hợp với Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh triển khai Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải đầu tư hệ thống thoát nước thải, xử lý nước thải cho Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ngoài ra, công tác đầu tư hạ tầng cấp điện, viễn thông, chiếu sáng và cây xanh đô thị cũng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đề ra mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm thành đô thị hiện đại, thông minh, đô thị du lịch, dịch vụ sinh thái gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí của độ thị loại II; thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp thị trấn Phước Dân và thị trấn Tân Sơn đạt chuẩn đô thị loại IV; tiếp tục nâng cấp chất lượng đô thị Khánh Hải; thành lập 5 đô thị loại V, gồm: Lợi Hải, Phước Đại, Thanh Hải, Phước Nam, Cà Ná. Tập trung đầu tư kết cấu HTĐT bao gồm giao thông, cấp thoát nước, thu gom rác, và xử lý chất thải rắn. Tích cực chuẩn bị triển khai lộ trình Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải giai đoạn 2 - Tiểu dự án Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Để thực hiện đạt mục tiêu, UBND tỉnh đề ra giải pháp huy động nguồn lực từ vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA và nguồn vốn các thành phần kinh tế khoảng 12.433 tỷ đồng ưu tiên đầu tư đồng bộ kết cấu HTĐT.