Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Hành động vì hạnh phúc, bình đẳng và sự phát triển của phụ nữ

Ngày 19-11 diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ (PN) tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của hội viên, PN toàn tỉnh. Nhân sự kiện này, Báo Ninh Thuận có cuộc phỏng vấn đồng chí Phan Thị Ngân Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

* Phóng viên: Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội PN trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đồng chí cho biết những kết quả nổi bật?

- Đồng chí Phan Thị Ngân Hạnh: Với phương châm “Tất cả vì hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ”, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, vận động PN phát huy nội lực, ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để phát triển toàn diện. Chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, PN rèn luyện phẩm chất đạo đức PN “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; giáo dục truyền thống, giáo dục gia đình, vận động thực hiện bình đẳng giới; đồng thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ PN nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Đồng chí Phan Thị Ngân Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

Các cấp Hội luôn quan tâm, sâu sát, nắm bắt tình hình, tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp PN; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, hiệu quả; triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; hai cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào, cuộc vận động do trung ương, tỉnh phát động. Các phong trào đã thu hút đông đảo chị em nhiệt tình hưởng ứng; phát huy tinh thần tự lực, tự chủ, thay đổi từ nhận thức đến hành vi, phong cách làm việc, giúp chị em xây dựng lối sống lành mạnh, phát triển toàn diện. Hội đã thực hiện đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ XI đã đề ra; trong đó, có nhiều chỉ tiêu đạt cao. Điển hình như đối với công tác vận động, hỗ trợ PN xây dựng gia đình hạnh phúc, thông qua nhiều cách làm hay, sáng tạo nhất là việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần cùng toàn tỉnh đưa hai huyện Ninh Phước và Ninh Hải và 25/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Đối với nhiệm vụ hỗ trợ PN phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tập trung triển khai thực hiện hiệu quả hai khâu đột phá: “Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Các hoạt động hỗ trợ được triển khai theo hướng tập trung, mở rộng tính kết nối, liên kết các chương trình, mô hình. Thông qua các chương trình, dự án, nhiều hội viên, PN được tập huấn kiến thức sản xuất nông nghiệp, kỹ năng kinh doanh, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế gia đình,... Nhờ đó đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp chị em nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phát huy nội lực, đóng góp tích cực trong việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 xuống còn 5,74%, tỷ lệ giảm nghèo của huyện Bác Ái giảm 5,9%.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp Hội trong tỉnh đã chủ động, tích cực, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, kịp thời chuyển tải thông tin, vận động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch đến cán bộ, hội viên, PN; tích cực vận động tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động từ thiện, quyên góp hỗ trợ các khu cách ly, PN, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp F0, F1, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch,... góp phần cùng cả hệ thống chính trị kiểm soát, dần đẩy lùi dịch COVID-19.

Có thể khẳng định, thông qua các hoạt động hỗ trợ và phong trào của tổ chức hội trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng giúp PN phát triển toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vai trò, vị thế của mình, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

* Phóng viên: Phát huy các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí cho biết các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2021-2026 ?

- Đồng chí Phan Thị Ngân Hạnh: Đất nước ta đang hội nhập từng ngày. Tiềm năng, lợi thế trong tỉnh tiếp tục được khai thác và phát huy hiệu quả; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, liên kết vùng được đẩy mạnh; cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh tiếp tục tạo động lực phát triển. Bên cạnh đó, vẫn có những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà cũng như phong trào, đời sống hội viên, PN.

Trước tình hình đó, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Hội xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ 2021-2026, đó là: Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý thức làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp PN; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc, bình đẳng và sự phát triển của PN, góp phần xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước. Đồng thời xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm: Hỗ trợ PN phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Cụ thể là khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của PN Ninh Thuận; vận động PN rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng PN Ninh Thuận “Có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc” đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”. Song song đó, Hội còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các giải pháp cần thực hiện đó là: Trước tiên, các cấp Hội tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho hội viên, PN. Phát huy tối đa các hình thức tuyên truyền, trong đó đặc biệt ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác truyền thông; nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Hội, Facebook, nhóm Zalo để cung cấp nguồn thông tin chính thống, kiến thức, kỹ năng cho hội viên, PN và Nhân dân, đáp ứng kịp thời thông tin và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay.

Ngoài ra, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; chỉ đạo thực hiện các vấn đề, nội dung trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đến các vấn đề mới, khó, tác động đến công tác Hội và phong trào PN để đề ra giải pháp, ban hành nghị quyết chuyên đề triển khai thực hiện. Thống nhất trong phân công, chỉ đạo theo hướng: Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi hội thấu hiểu phụ nữ” mà Trung ương Hội đề ra. Tích cực ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành. Cải tiến công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để liên kết, phối hợp, vận động nguồn lực; tăng cường phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để thi đua thật sự trở thành động lực của phong trào PN.

Với sự quyết tâm, đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực không ngừng, tôi tin rằng các cấp Hội PN Ninh Thuận phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển; xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, vì hạnh phúc của PN; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII.

* Phóng viên: Cảm ơn đồng chí!